Københavns Lufthavn oprettede sidste år to særlige pendlerspor i sikkerhedskontrollen. Nu vil lufthavnen undersøge muligheden for at lave et spor til indenrigsrejsende.

CPH overvejer indenrigsspor i sikkerhedskontrol

Efter at have afvist ideen i mere end halvandet år, så overvejer Københavns Lufthavn nu at lave et særligt indenrigsspor i sikkerhedskontollen. Desuden vil lufthavnen ansætte mere sikkerhedspersonale.

I Københavns Lufthavn rider man ikke nødvendigvis samme dag, som man sadler. I hvert fald ikke hvad angår forbedringer for indenrigsrejsende i sikkerhedskontrollen.

Men nu tager lufthavnen faktisk et skridt hen i mod at etablere et særligt spor til indenrigsrejsende i lufthavnens udskældte sikkerhedskontrol. Mere end halvandet år efter at provinslufthavne og pendlere bragte ideen op, vil Københavns Lufthavn nu gå i dialog med Trafik- og Byggestyrelsen for at afsøge de juridiske muligheder for at oprette et sådant spor i morgen- og eftermiddagstimerne, hvor mange pendlere bruger lufthavnen.

Københavns Lufthavn har i forvejen to særlige pendlerspor, som lufthavnen efter stort pres etablerede i særlige tidsrum om morgenen og eftermiddagen. Hvordan et eventuelt kommende indenrigsspor vil adskille sig fra pendlersporene kan lufthavnen ikke svare på, så længe lovgivningen ikke er på plads.

Brug for to spor
Da indenrigstrafikken den 29. marts sidste år blev flyttet fra Terminal 1 til Terminal 2 og Terminal 3 blev sikkerhedskontrollen i Terminal 1 samtidig lukket og indenrigsrejsende blev tvunget til at stå i kø i den store centrale sikkerhedskontrol mellem Terminal 2 og Terminal 3 sammen med de udenrigsrejsende.

Både før og efter sammenlægningen blev gennemført, plæderede både provinslufthavne, pendlere og indenrigsflyselskaber for, at indenrigspassagererne fik deres egne to spor i sikkerhedskontrollen.

”Der er brug for to spor dedikeret til indenrigspassagerer. For en forretningsmand, der rejser 1-2 gange om måneden, har også brug for at kunne komme hurtigt gennem sikkerhedskontrollen,” understregede direktør for Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen, i juni sidste år overfor CHECK-IN.dk.

Kommer ikke til at ske
Københavns Lufthavn har dog adskillige gange det seneste halvandet år afvist ideen med flere forskellige argumenter. Først med et argument om behovet for fleksibilitet i anvendelsen af sporene i sikkerhedskontrollen.

”Ideen er sympatisk, men det kommer ikke til at ske. Antallet af indenrigsrejsende svinger meget i løbet af dagen, og derfor er det vigtigt for os at kunne anvende alle security-spor fleksibelt,” forklarede kommunikationsrådgiver Lars Lemche fra Københavns Lufthavn i februar sidste år til CHECK-IN.dk.

Sammenlægningen skabte store furore blandt indenrigspendlere, provinslufthavne og ikke mindst politikere. Og forslaget om to spor i sikkerhedskontrollen dedikeret til indenrigspassagerer kom igen op over flere omgange sidste år. Hver gang trak Københavns Lufthavn dog det juridiske kort og afviste ideen pure med henvisning til, at det er ulovligt for dem at forskelsbehandle indenrigs- og udenrigspassagerer.

”Vi kan ikke forskelsbehandle passagererne. Men vi giver pendlerne den fordel, at de kan stå i kø med andre pendlere,” understregede daværende pressechef i Københavns Lufthavn, Søren Hedegaard Nielsen, i september sidste år til CHECK-IN.dk.

Indleder dialog
Knap et år senere har piben fået en anden lyd og lufthavnen vil nu sætte sig sammen med Trafikstyrelsen og granske paragrafferne.

”Den nuværende lovgivning forhindrer os i at gøre det, og det er derfor vi nu indleder en dialog med Trafik- og Byggestyrelsen for at afsøge de juridiske muligheder for eksempelvis at oprette et “indenrigsspor” i morgen- og eftermiddags-timerne,” siger pressechef Kasper Hyllested fra Københavns Lufthavn.

Det glæder transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

”I regeringens aktuelle arbejde med en luftfartspolitisk strategi foretages der et servicetjek af kapacitetstilsynet med Københavns Lufthavn, så vi sikrer, at det virker efter hensigten. Jeg tager i den forbindelse positivt imod forslaget fra lufthavnen om et særskilt indenrigsspor i sikkerhedskontrollen, hvilket vi i samarbejde med lufthavnen vil undersøge nærmere,” siger ministeren.

Det er ifølge lufthavnen for tidligt at sige noget konkret om udformning af indenrigssporet eller tidshorisont.

Søger 80 nye medarbejdere
Københavns Lufthavn har desuden sat en række andre initiativer i søen for at forbedre forholdene i sikkerhedskontrollen og køen op til kontrollen. Som CHECK-IN.dk kunne fortælle tirsdag, så tog lufthavnen nyt udstyr til måling af ventetiden i brug. I takt med at passagertallet er steget og indenrigspassagererne nu har gjort udenrigspassagererne selskab, så er køerne til sikkerhedskontrollen ofte så lange, at de strækker sig langt henad svalegangen i Terminal 2 og henad gangen mod Terminal 3. Ofte længere væk fra sikkerhedskontrollen end der er sat udstyr op til at måle ventetiden.

Derfor har mange passagerer oplevet at stå i kø i langt længere tid end den forventede ventetid, som er blevet oplyst på skiltene før sikkerhedskontrollen. Det skal det nye udstyr råde bod på, så den oplyste forventede ventetid giver et mere sandfærdigt billede af køsituationen.

Desuden har Københavns Lufthavn i dag onsdag indrykket store annoncer i en række aviser, hvor man søger 80 nye medarbejdere til sikkerhedskontrollen.

 

 

Relaterede artikler:

CPH ændrer målemetode i sikkerhedskontrollen

CPH vil gøre pendlerlivet lettere

Pendlere og patienter løber slalom i CPH

Lufthavne: Det handler ikke kun om pendlere

Pendlere: Indenrigstrafik vil blive kvalt