CPH-topchef ind på den internationale scene

Københavns Lufthavns administrerende direktør, Thomas Woldbye, er kommet i bestyrelsen for de europæiske lufthavnes branchesammenslutning.

Københavns Lufthavnes administrerende direktør, Thomas Woldbye, er valgt til bestyrelsen for ACI Europe (Airports Council International Europe), der er den europæiske brancheorganisation for lufthavne. Lufthavnsdirektøren vil bruge platformen til at sikre en modernisering den internationale luftfart og skabe stabile rammer med henblik på vækst.

”Luftfarten er en af de væsentligste vækstskabere i Europa. I de senere år er der skabt tusindvis af job, og prognoserne peger på, at luftfarten i Europa vil vokse med 50 procent i de kommende år. Men hvis væksten ikke skal gå uden om Europa er det afgørende, at vi sikrer stabile og moderne rammevilkår for den europæiske luftfart, og her spiller ACI Europe en afgørende rolle,” siger Thomas Woldbye og peger blandt andet på behovet for moderne luftfartsaftaler:

”Når flyselskaber skal flyve udenfor Europa er de omfattet af særlige luftfartsaftaler, som ofte blev lavet for mange år siden og slet ikke matcher nutidens behov. Her kan EU spille en væsentlig rolle i at få liberaliseret markedet, og jeg håber meget, at vi i de kommende år kan få moderniseret aftalerne og dermed få åbnet for, at de europæiske borgere og virksomheder får endnu bedre adgang til verden”, siger Thomas Woldbye.

Sværere at tiltrække investorer
Dertil kommer, at analyser viser, at der er behov for massive investeringer i de europæiske lufthavne for at matche kapacitetsbehovet i de kommende år og med pres på de offentlige budgetter vil det i mange lande være nødvendigt at tiltrække private investorer til de nødvendige investeringer. Thomas Woldbye vil arbejde for, at beslutningstagerne i Bruxelles forstår, at det afgørende for at tiltrække private investorer, at der er politisk og regulatorisk stabilitet.

”Jo mere ustabilitet og usikkerhed om lufthavnenes rammevilkår der er, jo sværere bliver det for lufthavne at tiltrække private investorer”, siger Thomas Woldbye, der også håber at kunne være med til at påvirke sine kolleger:

”Lufthavnene skal blive endnu bedre til at forstå flyselskaberne som kunder, til at lære og servicere deres ønsker og behov. Det er den bedste måde, vi kan skabe fremgang for branchen og det vil i øvrigt også være den bedste måde, vi kan give passagerne en god rejseoplevelse”, mener Thomas Woldbye.

Medlem siden grundlæggelsen
Airports Council International Europe (ACI EUROPE), blev grundlagt i 1991 og er brancheorganisation for 500 lufthavne i 45 europæiske lande. Medlemmerne har ca. 90 procent af den kommercielle flytrafik i Europa og tager imod 1,8 milliarder passagerer, 18,4 millioner ton fragt og håndterer 21,2 millioner fly-operationer.

ACI Europe varetager lufthavnens interesser særligt i forhold til EU og andre relevante europæiske organisationer. Københavns Lufthavn har været medlem af ACI Europe siden grundlæggelsen i 1991.

 

 

Relaterede artikler:

Woldbye i den gule førertrøje