Danfoss-privatjet Falcon 7X i hangaren i Sønderborg Lufthavn (Arkivfoto: Ole Kirchert Christensen)

Danfoss-fond bliver majoritetsejer i dansk lufthavn

Bitten & Mads Clausens Fond vil købe 50,1 procent af aktierne i det aktieselskab, som Sønderborg Kommune har besluttet at overdrage lufthavnen til. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal give endelig tilladelse.

Med næsten et års forsinkelse er Sønderborg Lufthavn på vej til at komme under delvist privat ejerskab. Første trin blev taget sidste år ved samme tid, da Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S blev oprettet med henblik på at sælge lufthavnen til dette selskab.

Det har i mellemtiden krævet, at en række formalia skulle på plads, herunder også en godkendelse i byrådet i Sønderborg Kommune. Den foreligger nu, og dermed køber det nyetablerede lufthavnsaktieselskab Sønderborg Lufthavn for én krone, hvorefter Bitten & Mads Clausens Fond, via datterselskabet B&MC Holding efterfølgende køber 50,1 procent af aktierne.

“Vi er utrolig glade over, at Bitten & Mads Clausens Fond vil indgå i et samarbejde om at eje og drive Sønderborg Lufthavn. Det har været vigtigt for os, at finde den rette samarbejdspartner, der vil drive et vigtigt trafikalt knudepunkt, og vi har i forvejen et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med Fonden. Fonden tager hermed et meget stort medansvar for at der også fremadrettet er en lufthavn og lufttrafik til og fra Sønderborg,” siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Borgmesteren understreger, at coronakrisen har gjort det vanskeligere at skabe en bæredygtig drift af Sønderborg Lufthavn, og derfor er det fremtidige delte ejerskab med til at sikre lufthavnens fremtid.

Vil skabe ro om driften
Bitten & Mads Clausens Fond har til hovedformål at styrke Danfoss samt at arbejde for at bevare og styrke beskæftigelsen i Sønderjylland, så det giver mening for den velhavende fond at blive medejer af lufthavnen.

Fonden er i forvejen involveret i aktiviteter omkring lufthavnen, idet den ejer de fly, som Alsie Express benytter til indenrigsruten til København.

“For de globale virksomheder i vores område, som for eksempel Danfoss, er en veludbygget infrastruktur til og fra Sønderborg helt afgørende. Når vi vælger at engagere os i lufthavnen, skal det derfor ses i det perspektiv. Alternativt ville der være en risiko for, at lufthavnen lukkede, hvilket ville være til stor skade for virksomheder og turisme i Sønderborg. Lige nu ved ingen, hvordan flytrafikken vil se ud på den anden side af coronapandemien, men med vores engagement i lufthavnen og samarbejdet med Sønderborg Kommune, skaber vi ro om den videre drift, og garanterer at der fortsat vil være flytrafik til og fra Sønderborg i årene der kommer,” siger direktør Per Have fra fonden.

Én krone samt drifts- og investeringsstøtte
Sønderborg Kommune vil indtil videre beholde 49,9 procent af aktierne i lufthavnsaktieselskabet, og fra 2021 til 2023 vil kommunen yde et samlet driftstilskud på 34,1 millioner kroner til Sønderborg Lufthavn A/S. Herudover er der sikret en investeringsstøtte på 14 millioner kroner, som tages fra en pulje på 75 millioner kroner, der var afsat til den planlagte udvidelse af lufthavnen. Støtten deponeres og skal bruges til investeringer i 2023 til 2025.

Skulle det mod forventning ske, at kommunen stopper driftsstøtten efter 2023, så er der en tilbagekøbspligt, hvor prisen stadig vil være én krone.

Årsagen til den lave pris er, at foruden købet af lufthavnsporteføljen – det vil sige arealer, bygninger, køretøjer og personale – så forpligter ejerne sig til at drive lufthavnen med rutetrafik, og det har i mange år været en underskudsforretning. Det forventede underskud i Sønderborg Lufthavn i 2020 ender på cirka otte mio. kr.

Afventer udvidelse i foreløbigt to år
Den planlagte udvidelse af lufthavnen er dog indtil videre sat på pause, og det skyldes udekukkende COVID-19-pandemien og den indflydelse den har på rejsemønstre og efterspørgsel i fremtiden. Derfor fastholdes den nuværende drift i de næste to år.

“Begge parter er enige om, at det ikke vil være ansvarligt på nuværende tidspunkt at udvide Sønderborg Lufthavn, når der er så mange ubekendte i ligningen om flytrafikkens fremtid. Vi tror på, at der er muligheder, og at flytrafikken kommer tilbage, men det er lige nu meget svært at se, hvordan det vil komme til at ske, og derfor trækker vi lige i håndbremsen de kommende to år. Men vi tror på, at der er en fremtid for Sønderborg Lufthavn, og det er stadig Byrådets ambition, at lufthavnen skal udvides for både at servicere rutetrafikken og charterflyvninger,” understreger borgmester Erik Lauritzen.

Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S skifter først navn til Sønderborg Lufthavn A/S, når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt, at de nye ejere kan overtage lufthavn.

 

Relaterede artikler:

Udvidelse af Sønderborg Lufthavn forventes udskudt

Kommunalt ejet lufthavn bliver til aktieselskab

Sønderborg Lufthavn bygger ny terminal