Danmark skal repræsentere Norden i ICAO

I de næste tre år skal Danmark repræsentere de nordiske lande i det permanente råd, der udgør ledelsen af den internationale luftfartsorganisation International Civil Aviation Organisation (ICAO).

Danmark skal fremoverrepræsentere de fem nordiske lande i det permanente råd, der udgør ledelsen af International Civil Aviation Organisation (ICAO). Det står klart efter en afstemning på den 37. generalforsamling i ICAO med deltagelse af de fleste af de ialt 190 medlemslande.

ICAO, der er FN’s organisation for civil luftfart, har siden 1944 fastsat de globale flyvesikkerhedsmæssige standarder. På ICAO’s generalforsamling drøftes en række aspekter af civil luftfart, både hvad angår sikkerhed og miljø.

På det netop afholdte 37. generalforsamling, der løb af stabelen fra 28. september til 8. oktober 2010, blevman enige om en handlingsplan med milepæle frem til 2050 vedrørende blandt andet miljøpåvirkningen ogsikkerhedsaspekter.Den seneste generalforsamling i ICAO var i2007.

Det permanente råd består af 36 medlemsstater, og de valgte lande skal i den kommende tre-års periode forestå den daglige drift af den verdensomspændende organisation.

Valget forløb i tre faser. Først valgtes 11 stater blandt store luftfartslande med en betydelig luftfartsindustri. Lande som USA, Kina, Canada,Frankrigog Rusland er i denne gruppe, der også benævnes Gruppe 1.

Dernæst valgtes 12 stater i Gruppe 2, som bl.a. repræsenterer væsentlige dele af styringen af det globale luftrum. Det er denne Gruppe 2, som Danmark nu indgår i sammen med blandt andreArgentina, Belgien, Indien, Singapore ogSpanien.

Endelig valgtes yderligere 13 stater i Gruppe 3 hvorved det samlede antal rådsmedlemmer kommer op på 36. De valgte stater i denne gruppe skal sikre en geografisk spredning, således at alle dele af kloden er repræsenteret i ICAO’s råd.

De fem nordiske lande har en fælles repræsentation ved ICAO kaldet NORDICAO, og har på skift haft sæde i ICAO’s råd helt tilbage til 1944. Her var det først de skandinaviske lande, der havde sæde i Rådet, men senere er Finland og Island kommet med. Da det er Danmarks tur til at have ledelsen af den fælles nordiske repræsentation, var det Danmark, der stillede op til valget i Gruppe 2 på vegne af de nordiske lande.

Ved valget opnåede Danmark 144 stemmer hvilket var rigeligt til at sikre en plads i Rådet de næste tre år. Det er tidligere luftfartsdirektør, Kurt Lykstoft Larsen, der som chef for den nordiske delegation får sæde i ICAO’s råd de kommende tre år.