Hvidbog om infrastrukturprojekter fra Danmarks Lufthavne

Danske lufthavne vil have bedre tog og veje

De danske lufthavne præsenterer idekatalog med infrastrukturprojekter for transportpolitikerne. Bedre veje og tog skal styrke dansk indenrigsluftfart.

Som CHECK-IN.dk kunne fortælle i tirsdags er de syv største, danske lufthavne gået sammen om en hvidbog – et katalog af forslag – der skal styrke den danske indenrigsflytrafik. Hvidbogen blev i dag præsenteret for Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg.

Dansk indenrigstrafik er faldet gennem de seneste år, og lufthavnenes idékatalog skal være til at bremse det fald. Det sker ud fra betragtningen om, at nemmere og bedre adgang til lufthavnene får flere til at vælge flyet frem for tog, bus eller bil.

”Danmarks Lufthavne ønsker at bidrage til at binde Danmark bedre sammen. Både erhvervslivet, turisterne og den enkelte dansker får stor gavn af, at man kan komme til og fra de forskellige regioner i Danmark nemt og hurtigt. Her spiller indenrigslufthavnene en central rolle, da de er med til at sikre en sammenhængskraft i hele landet,” siger Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavn, der er initivtager til hvidbogen.

Syv fyrtårne
Hvidbogen indeholder i alt syv såkaldte fyrtårnsprojekter – ét for hver lufthavn – der skal styrke infrastrukturen omkring lufthavnene. De syv projekter er:

1) Firesporet motortrafikvej omkring Sønderborg, som skal lette adgangen til lufthavnen og øge dens passageropland.

2) Midtjyllands Lufthavn skal kobles bedre på den offentlige transport for eksempel ved at lade bussen mellem Viborg og Herning stoppe i lufthavnen.

3) Grønne trafikløsninger til Rønne, der skal koble delebiler, cykler, busser og taxaer bedre til lufthavnen, så behovet for egen bil reduceres.

4) En opgradering af hovedvejen, der forbinder Aarhus Lufthavn med motorvej E45 – og evt. videre til Grenaa – skal reducere transporttiden til og fra lufthavnen.

5) Aalborg Lufthavn ønsker sig den tredje Limfjordsforbindelse, der skal give passagererne hurtigere, nemmere og mere pålidelig adgang til lufthavnen.

6) Billund Lufthavn ønsker sig en Hærvejsmotorvej, der skal give de rejsende nemmere adgang til Danmarks næststørste lufthavn.

7) Og endelig ønsker Danmarks største lufthavn i Kastrup sig bedre og mere direkte togforbindelser til Vestdanmark samt en opgradering af vejnettet omkring lufthavnen.

Derudover berører hvidbogen også en række underprojekter som for eksempel større samarbejde om turisme, en fast Kattegatforbindelse og bedre skiltning mod lufthavnene på motor- og landeveje.

Prisen udeladt
Projekterne er alle blevet fremsat og debatteret på en række dialogmøder arrangeret af Københavns Lufthavn og med deltagelse af de enkelte lufthavne, det lokale erhvervsliv og lokale politikere.

Hvidbogen gennemgår fordelene ved de enkelte projekter, og selvom hovedparten af forslagene langt fra er nye og flere af dem allerede er med i forskellige politiske aftaler og forlig, for eksempel i regeringens næsten helt nye transportpolitiske aftale med Dansk Folkeparti, er prisen for etablering af de forskellige forslag kun nævnt i enkelte tilfælde i Hvidbogen.

 

Relaterede links

Lufthavne vil stoppe faldet i indenrigstrafikken

Byggeriet af jernbane til Aalborg Lufthavn i gang

Usikkert om jernbane giver vækst i Billund Lufthavn