Visualisering af en udvidet Ilulissat Airport. (Grafik: Kalaallit Airports A/S)

Danske virksomheder i spil til grønlandske lufthavnsprojekter

Tre danske rådgivende ingeniørvirksomheder er prækvalificeret til af afgive bud på opgaven med at projektere nye landingsbaner i tre grønlandske lufthavne.

Det grønlandske lufthavnsselskab Kalaallit Airports A/S skal i løbet af sommeren vælge en projekterende totalrådgiver i forbindelse med gennemførelse af lufthavnsprojekter i Qaqortoq, Ilulissat og Nuuk, og der er meget der tyder på, at der kan blive dansk deltagelse i projektet.

Kalaallit Airport har netop offentliggjort, hvilke tre konsortier, der er blevet prækvalificeret til at afgive bud på totalrådgiveropgaven for landingsbanerne i de tre lufthavne. Fra Danmark er udvalgt et konsortium med Rambøll og Orbicon sammen med selskabernes respektive datterselskaber i Grønland. Prækvalificeret er også COWI sammen med grønlandske Masanti, mens et islands-norsk konsortium med Reykjavik-selskabet Verkis i spidsen er det tredje konsortium, der skal byde på opgaven.

Kalaallit Airport A/S forventer at vælge endelig projekterende totalrådgiver for alle tre lufthavne i juni 2017, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Det bliver administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge og projektleder Jesper Nordskilde, der forventes at skulle lave den endelig indstilling til bestyrelsen. Steffen Ulrich-Lynge tiltrådte som leder af det nyetablerede lufthavnsselskab den 1. december sidste år og kom fra en stilling som administrerede direktør i Sermersooq Kommune – også kendt som Øst-vest-kommunen i det sydlige Grønland, mens Jesper Nordskilde kom til Kalaallit Airports fra COWI med 19 års erfaring i bagagen som transportplanlægger og chefspecialist.

Den nuværende bestyrelse består af Johannus Egholm Hansen (tidligere underdirektør hos F.L. Smidth) som bestyrelsesformand, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer er næstformand Aviâja Lyberth Lennert (sekretariatschef, Royal Arctic Line), Peter Christensen (økonomidirektør i Mittarfeqarfiit), Berit Koertz (Senior Relationship Manager i Danmarks Skibskredit) samt Jákup Sverri Kass (lufthavnsdirektør i Vágar Lufthavn, Færøerne).

Grønlandsk kompetenceudvikling
Bestyrelsen har tidligere understreget, at man i forbindelse med udbud af både projekterings- og anlægsopgaverne lægger vægt på, at der i størst muligt omfang skabes grønlandske arbejdspladser og kompetenceudvikling samt involvering af grønlandske virksomheder, der kender til forholdene i Grønland samt til at gennemføre store anlægsarbejder i det arktiske område.

Det er tale om etablering af en helt ny lufthavn ved Qaqortoq (Julianehåb, red.) i det sydlige del af Vestgrønland med anlæggelse af en 1.500 meter lang instrument-landingsbane. Landingsbanen placeres således, at den senere kan forlænges op til 1.799 meter. Herudover er der tale om baneforlængelser i Ilulissat og Nuuk i Vestgrønland fra de nuværende henholdsvis 845 og 950 meter til fremover 2.200 meter. I begge lufthavne skal der samtidig etableres landingshjælpemidler, der muliggør præcisionslanding til mindst en af baneenderne.

Ambitiøs tidsplan
Tidsplanen er ganske optimistisk, idet anlægsarbejdet i Qaqortoq forventes at være færdigt i 2020. mens banerne i Ilulissat og Nuuk forventes at være klar til ibrugtagning i 2021.

”Der er fortsat god fremdrift i det projektforberedende arbejde for anlæggelsen af de tre lufthavne, og vi ser frem til valget af totalrådgiver i sommer, således at projekteringen for alvor kommer i gang med totalrådgiverens udarbejdelse af detaljeret projektforslag, der skal danne grundlag for fremskaffelse af finansiering og for udbuddet af anlægsarbejderne. Vi ser også frem til resultatet af den besluttede arkitektkonkurrence for terminal- og servicebygningerne i lufthavnene,” siger direktør Steffen Ulrich-Lynge fra Kalaallit Airports.

Projekterne blev vedtaget sidste år i Inatsisartut (Grønlands Landsting, red.), og samtidig fulgte der med godkendelsen en opstartskapital på 200 mio. kroner til det nye lufthavnsselskab samt et lånetilsagn på yderligere 100 mio. kroner fra det grønlandske selvstyre. Men det bliver i de kommende måneder bestyrelsens og ledelsens opgave at sikre finansiering af lufthavnsprojekterne, der ventes at løbe op i en beløbsramme på over en millard kroner.

I første omfang afholdes i løbet af sommeren et udbud, hvor der skal findes finansieringsmæssige og juridiske rådgivere til at hjælpe med fremskaffelse af finansiering samt til at bistå med forhandlinger af rådgiver- og entrepriserkontrakter.

 

Relaterede artikler:

Ny direktør udpeget til Kalaallit Airport

Færing er midlertidig direktør i grønlandsk lufthavnsselskab

Massiv udvidelse af grønlandske lufthavne

Tre grønlandske lufthavne på tegnebrættet

Milliardregning for banereparation i Kangerlussuaq