En million flere passagerer i danske lufthavne

Året 2013 bød på næsten en million flere flyrejsende fra de danske lufthavne, hvilket svarer til en vækst på 3,2 procent. CPH og provinslufthavne havde fremgang, mens tre lufthavne måtte vinke farvel til passagerer.

Hovedparten af de danske lufthavne er kommet sig efter Cimber Sterling-konkursen i 2012, der midlertidigt bremsede den vækstbølge, som havde præget de danske lufthavne i de foregående år.

Samlet var der 922.404 flere passagerer igennem de danske lufthavne i 2013, hvilket svarer til en vækst på 3,2 procent. I tallet indgår også Vágar-lufthavnen på Færøerne. Med en lille million flere rejsende end året før, endte passagertallet på 29,5 mio.

Det er landets tre største lufthavne i København, Billund og Aalborg, der har trukket hele væksten. Samlet præsterede de tre lufthavne en fremgang på 916.500 passagerer, hvilket svarer til 99,4 procent af den samlede absolutte fremgang. Det viser det netop offentliggjorte passagertal fra Trafikstyrelsen.

Passagerudvikling i danske lufthavne fra 2012 til 2013

Lufthavn 2012 2013 Ændring Ændring i pct.
København 23.334.939 24.066.917 731.978 3,1 %
Billund 2.734.509 2.829.016 94.507 3,5 %
Aalborg 1.308.393 1.398.408 90.015 6,9 %
Aarhus 467.681 455.405 -12.276 -2,6 %
Vágar (Færøerne) 225.532 236.181 10.649 4,7 %
Bornholm 180.114 207.361 27.247 15,1 %
Karup 173.736 136.007 -37.729 -21,7 %
Esbjerg 92.314 106.280 13.966 15,1 %
Sønderborg 38.262 42.613 4.351 11,4 %
Roskilde 29.795 28.965 -830 -2,8 %
Total 28.585.529 29.507.933 922.404 3,2 %

Kilde: Trafikstyrelsen

Det var umiddelbart lufthavnene på Bornholm og i Sønderborg, der blev hårdest ramt af Cimber Sterling-konkursen, da de respektive indenrigsruter til København udgjorde langt den overvejende del af flytrafikken. Det lykkedes Danish Air Transport (DAT) at opbygge en attraktiv tidtabel, således at lufthavnen i Rønne i 2013 har kunnet vokse med 27.247 passagerer, hvilket svarer til 15,1 procent.

I Sønderborg Lufthavn var der i 2013 en vækst på 11,4 procent, hvilket er lig med 4.351 rejsende. Her forsøgte DAT at løfte opgaven efter Cimber Sterling, men blev sidste sommer presset ud af det lokale Alsie Express, der blev startet op med Danfoss-kapital i ryggen. Men den alsiske lufthavn er på rette vej, omend passagertallet stadig er lavere end i Cimber Sterlings velmagtsdage. Men der mangler også 10.000 årlige crew-rejsende fra den nu krakkede flyselskab, ligesom Alsie Express ikke har en interline-aftale med SAS, hvilket betyder færre transferpassagerer på ruten.

Øst- og midtjysk tilbagegang
Mens lufthavnene i udkantsområderne kan glæde sig over fremgang, ser det anderledes ud med Karup Lufthavn. Den midtjyske lufthavn i Karup tabte 37.729 i Norwegians forsøg på at fastholde passagergrundlaget efter Cimber Sterling-konkursen. Med store fly med henholdsvis 148 og 186 sæder passede ikke til rutens behov for hyppige frekvenser, hvorfor hver femte passager er forsvundet på blot et år.

I slutningen af oktober sidste år valgte Norwegian således at indleje DAT til at flyve ruten med et 66-sæders ATR72-fly. Men tilbagegangen er ikke blevet stoppet.

I det østjyske har Aarhus Lufthavn tilsyneladende formået at få sat en prop i hullet i forhold til den store afgang af indenrigspassagerer. Resultatet blev 12.276 færre rejsende i 2013, hvilket svarer til en tilbagegang på 2,5 procent.

Det er vigtigt at holde for øje, at passagererne på indenrigsruterne tæller dobbelt i statistikkerne. Der registreres nemlig afgående og ankommende rejsende i såvel CPH som i indenrigslufthavnene.