Enhedslisten bringer SAS op i Folketinget

Enhedslisten har på baggrund af den aktuelle situation i SAS sendt udvalgs- og §20 spørgsmål til såvel finansministeren som transportministeren.

De aktuelle problemer omkring SAS rykker nu også ind på Christiansborg. Enhedslisten har således i går stillet en række udvalgs- og §20 spørgsmål til finansminster Bjarne Corydon (S) og transportminister Henrik Dam Kristensen (S).

Udvalgsspørgsmål skal som bekendt besvares skriftligt indenfor fire uger, mens §20-spørgsmålene skal besvares mundtligt i Folketingssalen inden otte dage.

Enhedslisten er af den opfattelse, at sagen omkring SAS er så alvorlig, at regering og Folketinget bør agere. Trafikpolitisk sekretær i Enhedslistens Folketingsgruppe Arne Lund er utilfreds med, at det er personalet, der skal holde for i et stort omfang med forringede arbejdsvilkår. Han mener i stedet, at pilen peger tilbage på ledelsen og især bestyresesformand Fritz Schur, der har mange tunge og ansvarsfuldebestyrelsesposter.

Enhedslisten ønsker blandt andet at få sat fokus på den ekspansive strategi, hvor SAS har købt op i Spanien, Baltikum og andre lande.

“Vi så hvor galt det gik i Sverige med DSB. Erobringstogter på fremmede markeder udfra en rendyrket liberalistisk tankegang har ikke alene kostet DSB dyrt, men nu også SAS.I stedet for at rette skytset mod personalet, bør man i stedet fokusere på, om der ikke i stedet er ledelsesmæssige problemer helt i toppen af selskabet,“ siger Arne Lund.

Seksspørgsmål til ministrene
På baggrund af kritikken mod SAS-ledelsen har Enhedslisten stillet følgende spørgsmål til finansministeren og transportministeren.

Udvalgsspørgsmål til Transportministeren og Finansministeren
Ministeren bedes gøre rede for, hvilke større tabsgivende engagementer (over 1 mia kr.) SAS har været involveret i siden 2000, og især bedes der gjort rede for Spanair samt engagementerne i Baltikum.

Udvalgsspørgsmål til Finansministeren og Transportministeren
Ministeren bedes gøre rede for, hvilke flyselskaber, beliggende i et EU-land, der siden 2005 har modtaget en eller anden form for statsstøtte, belyst med udvalgte eksempler.

Udvalgsspørgsmål til Finansministeren og Transportministeren
Ministeren bedes gøre rede for, hvorvidt EU-Kommissionen har påtalt eller på anden måde blandet sig, når et EU-land har ydet statsstøtte til flyselskab, og er det tilfældet, da bedes gjort rede for hvori påtalen eller indblandingen har bestået.

§ 20-spørgsmål til Finansministeren og Transportministeren
Hvordan vil ministeren sikre, at de sparebestræbelser, som SAS nu går i gang med, ikke på nogen måde bidrager til at forringer arbejdsmiljøet for de ansatte, og/eller forringer den generelle flysikkerhed.

§ 20-spørgsmål til Finansministeren og Transportministeren
Hvordan vil ministeren sikre, at de sparebestræbelser, som SAS nu går i gang med, ikke på nogen måde bidrager til at forøge arbejdstiden for piloter og kabinepersonalet.

Udvalgsspørgsmål til Finansministeren og Transportministeren
Ministeren bedes gøre rede for, hvor mange sparerunder SAS har gennemført siden 2001.

Udvalgsspørgsmål til Finansministeren og Transportministeren
Ministeren bedes gøre rede for, hvor mange ansatte i SAS, der var i henholdsvis 2001, 2005, 2008 og 2011.