Transportminister Benny Engelbrecht på dagens samråd. (Foto: TV fra Folketinget)

Transportministeren trækker sig

Benny Engelbrecht har trukket sig fra sin ministerpost, fordi Enhedslisten har udtrykt mistillid til ham. Forud var der gået flere dramatiske timer i to samråd samt et internt gruppemøde hos Enhedslisten.

Kort før klokken 18 dukkede Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen op efter flere timer med diskussioner i partiets folketingsgruppe. Hun fortalte, at Enhedslisten ikke længere stoler på transportministeren, og derfor trækker støtten til ham.

Blot få timer efter udmeldingen fra regeringens støtteparti meddelte Benny Engelbrecht på Twitter, at han trækker sig fra posten som transportminister.

“Jeg har her til aften meddelt Statsministeren, at jeg ønsker at træde tilbage som Transportminister. Tak for det gode samarbejde til alle Folketingets partier. Jeg har gennem hele min ministertid bestræbt mig på at behandle alle så godt som mulig og vise respekt og ydmyghed for embedet.”

“Jeg har gjort mit bedste for at belyse den her sag. Jeg har også beklaget forløbet, og jeg er selvfølgelig både ked af og ærgerlig over, at Enhedslisten har valgt at sige, at de ikke har tillid til mig – og på den baggrund har jeg valgt at trække mig som minister,” skrev den nu forhenværende minister på det sociale medie.

Forløbet fandt sted efter et flere timer langt samråd i to dele, hvor Benny Engelbrecht skulle stå skoleret. Årsagen var en række CO2-beregninger, der ikke blev fremlagt, da Folketingets partier forhandlede om Infrastrukturplan 2035 sidste år.

Siden har Ingienøren afsløret, at det ikke var sandt, da det blev meldt ud, at anlægsprojekterne ville være CO2-neutrale. Derudover er der opstået spørgsmål om, hvorfor beregningerne på netop CO2-udledninger blev fjernet, inden de andre partier modtog materialet.

Afviste at have løjet
Enhedslistens politiske ordfører fortalte desuden, at partiet mener, at Benny Engelbrecht har ført folketingets partier bag lyset.

”Ministeren vidste, at de tal blev fjernet, derfor er det vores helt klare vurdering, at ministeren har tilbageholdt afgørende klimatal og vildledt folketinget.”

Det var ellers noget af det første, som transportministeren afviste at have gjort, da samrådet gik i gang adskillige timer tidligere.

”Jeg vil gerne indlede med at sige, at jeg ikke mener, at jeg hverken har løjet eller vildledt, og jeg er ked af, at sagen er kommet hertil. Det er korrekt, at der fandtes CO2-tal for anlæg og jeg kendte til sådanne tal, der var konsoliderede. Det er også sandt, at partierne ikke fik dem udleveret. Men jeg har ikke skjult dem af politiske årsager,” sagde transportminister Benny Engelbrecht.

Var orienteret om beslutningen
En del af spørgsmålene på samrådet kredsede om den samme akse. Partierne ville gerne vide, hvorfor beregningerne ikke blev fremlagt, selvom de var udarbejdet. Benny Engelbrecht forklarede flere gange, at det skyldtes, at det var svært at sammenligne mellem eksempelvis vej- og jernbaneprojekter.

Derudover fastholdt ministeren, at det ikke var politisk beslutning, der førte til, at beregninger blev fjernet. I stedet skulle den beslutning være truffet af embedsmændene i Transportministeriet, fordi de ikke ”kunne stå på mål” for tallene.

”Tallene blev på den baggrund ikke taget med i det endelige materiale. Det var en faglig beslutning og ikke en politisk beslutning. Beslutningen blev ikke forelagt mig, men jeg var orienteret om den,” forklarede transportministeren.

”Vi har et embedsværk, som arbejder meget seriøst, og jeg har en stor tiltro til det embedsværk, når de siger, at tallene ikke var konsoliderede.”

Ministeren beklagede
Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, var interesseret i, om beslutningen om at tilbageholde beregningerne blev truffet i Transportministeriet eller Finansministeriet. Transportministeren svarede helt klart, at beslutningen blev truffet i Transportministeriet.

Samrådet var særligt vigtigt, da to af regeringens støttepartier Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten begge allerede inden havde erklæret, at de stillede sig meget kritiske i forhold til forløbet omkring de manglende beregninger.

Hvis der tegner sig et flertal i Folketinget, som ikke stoler på den forklaring, der er kommet, kan det føre til, at transportministeren enten får en såkaldt næse eller mister sit job. I værste fald kan det være en overtrædelse af ministeransvarlighedsloven, som kan straffes med op til to års fængsel.

Ifølge Benny Engelbrecht har han dog ikke overtrådt det ansvar, som han bærer som minister.

”Jeg mener ikke, at jeg har handlet i strid med mit ministeransvar. Jeg anerkender at ordførerne gerne ville have haft tallene, og det anerkender jeg og beklager.”

”Jeg er ikke blevet mere betrygget”
I sin afsluttede bemærkning på samrådets første del udtrykte politisk ordfører Mai Villadsen fra Enhedslisten, at hun mener, det er meget alvorligt at transportministeren skulle have sagt til flere ordførere, at tallene ikke fandtes. Den udlægning var Benny Engelbrecht dog ikke enig i.

”Jeg kan ikke genkende, at jeg eksplicit har sagt, at tallene ikke findes,” sagde Benny Engelbrecht.

Under en kort pause mellem samrådene fortalte gruppeforperson Susanne Zimmer fra Frie Grønne til TV2, at hun mener, at Benny Engelbrecht bør gå af. Enhedslistens politiske ordfører var tilsyneladende heller ikke blevet beroliget af samrådet.

”Jeg ser stadigvæk på sagen med meget stor alvor. Jeg er ikke blevet mere betrygget,” understregede Mai Villadsen.

Bider sig fast
Samrådets anden del var mere teknisk. Et af stridspunkterne i debatten har været, at Infrastrukturplan 2035 blev erklæret som ”CO2-neutral”, selvom det ikke nødvendigvis var tilfældet. Signe Munk fra Socialistisk Folkeparti ville gerne vide, om partierne kan vide sig sikre på, at aftalen fortsat er CO2-neutral, når de nye beregningsmodeller tages i brug.

”Der er så mange forudsætninger og spekulationer, som man er med til at tage med. Kan vi tage den skriftligt? Så vi er sikre på, at vi får det hele med. Det er nemlig rigtigt svært at regne på CO2-effekterne på lang sigt,” lød svaret fra Benny Engelbrecht.

Det svar var Signe Munk dog ikke tilfreds med og stillede spørgsmålet igen uden dog at få et helt klart svar fra transportminister Benny Engelbrecht.

”Hvis vi regner fra produktionssiden, er vi ret sikre, men skal vi regne på forbrugssiden og dermed effekten kan vi ikke sige noget med entydig sikkerhed i dag. Der udstår et ret stort arbejde for at kunne opgøre det.”

Trækker støtten
Efter det samrådets afslutning var alles øjne rettet mod Enhedslistens gruppeværelse, hvor partiets folketingsgruppe havde været samlet siden omkring klokken 16. Da dørene endeligt blev åbnet, kom politisk ordfører Mai Villadsen ud, og leverede et kontant budskab.

”Vi har lige haft gruppemøde, hvor vi har vendt Benny Engelbrechts forklaringer, og konklusionen er klar. Vi har ikke længere tillid til Benny Engelbrecht som transportminister.”

Mai Villadsen fortalte desuden, at det er hendes opfattelse, at Benny Engelbrecht har ”talt usandt”, da han i flere tilfælde skulle have fortalt ordførere fra en række partier, at beregningerne om CO2-udledningerne ikke eksisterede.

Den politiske ordfører understregede, at Enhedslisten mener, at tilbageholdelsen af CO2-beregninger gør, at partiet ikke mener, at de kan stole på ministeren.

”Det gør mig selvsagt ikke glad, at vi er nået hertil. Det er både trist og meget alvorligt. Vi mener ikke, at folkestyret kan fungere, hvis vi ikke få vigtige tal, som vi efterspørger. Vi har ikke noget personligt mod Benny Engelbrecht, men det vigtigste i et demokrati er, at vi i Folketinget kan stole på de oplysninger, som vi får. Det er en hård og svær beslutning, men vi har ikke længere tillid til Benny Engelbrecht som transportminister.”

 

Relaterede artikler:

CO2-sag presser transportministeren

Vi er langsomt ved at komme på vingerne igen

Billund-bane sender transportministeren i flyverskjul