Et Boeing 737-800 fly fra tyske TUIfly. Foto: Milad / Wikimedia Commons.

EU-dom om kompensation går imod flyselskab

Principiel afgørelse ved EU-domstolen fastslår, at passagerer har ret til kompensation efter aflysninger og forsinkelser som følge af ulovlige strejker.

Ulovlige strejker blandt personalet i flyselskaber fritager ikke nødvendigvis selskaberne fra deres forpligtelse til at betale kompensation til passagerer i tilfælde af aflysninger eller forsinkelser. Det står klart efter en ny afgørelse ved EU-Domstolen i Luxembourg.

Baggrunden for domstolens principielle afgørelse var en række spontane, ulovlige arbejdsnedlæggelser blandt medarbejdere i det tyske flyselskab TUIfly i efteråret 2016, som resulterede i flere end 100 aflyste fly, mens mange andre fly blev forsinket betydeligt.

En lang række passagerer har siden søgt om at få kompensation ifølge EU’s regler om kompensation til flypassagerer, og nogle af disse sager endte med at blive indbragt for EU-domstolen.

Op til 4.465 kroner i erstatning
EU-reglerne giver passagerer på en forsinket flyvning retten til erstatning på op til 4.465 kroner – afhængigt af flyvningens længde.  Flyselskaber er fritaget for at betale kompensationen, hvis de kan bevise, at der var tale om “ekstraordinære omstændigheder”, som de ikke med rimelighed kunne undgå.

En række af sagerne fra Tyskland blev indbragt for EU-domstolen, efter at TUIfly betegnede strejkerne som en ekstraordinær begivenhed. Det mener dommerne ved EU’s øverste domstol imidlertid ikke var tilfældet, selv om strejkerne ikke på forhånd var varslet af en fagforening.

En normal forretningsaktivitet
Strejkerne i TUIfly skyldtes en konflikt med medarbejderne, efter at ledelsen overraskende havde meddelt, at der ville ske omstruktureringer i selskabet. Ifølge dommerne er konflikter med medarbejdere ikke usædvanlige, og situationen i efteråret 2016 bør derfor betragtes som en del af den normale forretningsaktivitet.

Derudover var den ulovlige strejke ifølge dommerne ikke uden for TUIflys kontrol, da man et par dage senere opnåede enighed mellem selskabet og medarbejdernes repræsentanter, hvorefter strejken blev afblæst.

Tuifly er skuffede over resultatet: “Vi respekterer domstolens holdning. Det er ikke desto mindre vores opfattelse, at vi ikke i tilstrækkelig grad kan forberede os på sådanne ikke-varslede strejker,” siger en talsmand for selskabet til det tyske pressebureau DPA.

Relaterede artikler:

Højesteret: Flypassagerer må ikke overkompenseres

Ryanair har betalt 200 mio. kroner i kompensationer

Højesteret: Dårligt vejr giver ikke kompensation