EU har godkendt Cimbers CO2-kvoter

EU-Kommissionen har godkendt, at CO2-kvoterne optjent af det nu konkursramte Cimber Sterling kan overføres til Cimber A/S. SAS har efter overtagelsen af Cimber vurderet kvoterne til at have en værdi på 35 mio. kroner.

Mandag den 8. december kunne SAS offentliggøre, at man havde købt flyselskabet Cimber A/S for en pris af 20 mio. kroner. I forbindelse med købet fremhævede SAS, at der medfulgte optioner på CO2-kvoter til en værdi af 35 mio. kroner.

På tidspunktet for offentliggørelsen af aftalen var overførslen af gratiskvoterne fra konkursboet efter Cimber Sterling til Cimber A/S endnu ikke på plads. Det var der også taget forbehold for i aftalen mellem de to parter.

Nu viser det sig, at EU-kommissionen allerede den 11. december godkendte overførslen af kvoterne til Cimber A/S, men at “intern sagsbehandling og kvalitetssikring“ forsinkede opdatering og offentliggørelse. Det betød, at Energistyrelsen samt Erhvervsstyrelsen, der fører register over kvoterne, ikke havde de korrekte informationer opdateret primo januar.

“EU Kommissionen har den 11. december informeret alle medlemslande om at processen for upload af de genberegnede allokeringstabeller til de nationale kvoteregistre blev sat i gang. Energistyrelsen har i forlængelse heraf været i dialog med EU-Kommissionen og fået præciseret, at godkendelsen af overdragelsen mellem de to Cimber selskaber var en del af den samlede godkendelse af tabellerne,“ siger fuldmægtig Ellise Kiersten Jensen fra Energistyrelsen.

Der foreligger således ikke en selvstændig godkendelse af overdragelsen af gratiskvoterne.

Kvoter afhænger af flyveaktiviteter
Selvom SAS gennem erhvervelsen af Cimber A/S får adgang til optioner på at udlede 681.648 tons drivhusgasser i perioden fra 2015 til 2010, er det ikke sikkert, at det vil være muligt at udnytte kvoterne.

Kvotemængden baserer sig nemlig på Cimber Sterlings indrapporteringer fra kalenderåret 2010, hvor selskabet havde et noget andet trafikmønster, end hvad der har været tilfældet siden etableringen af Cimber A/S.

“Der kan ikke drages den direkte konklusion, at et selskab får udstedt de kvoter, som fremgår af tabellen, da det afhænger af type og omfang af de enkelte års flyveaktiviteter. Dette gør sig især gældende for et selskab som Cimber A/S, der efter konkursen af Cimber Sterling flyver meget lidt i eget operatørnavn,“ forklarer Ellise Kiersten Jensen.

SAS har i første omgang besluttet at produktion med selskabets 12 CRJ900-fly fra slutningen af marts 2015 skal overføres til Cimber A/S. Siden 2012 har Cimber A/S produceret flyvninger for SAS med op til fem CRJ200-fly og et ATR72-200 fly.