EU-Kommissionen undersøger statsstøtte til flyselskaber

EU-Kommissionen vil undersøge om airBaltic og Adria Airways har modtaget ulovlig statsstøtte. Til gengæld har kommissionen frikendt LOT og den polske regering.

De tre skandinaviske stater skal tænke sig godt om, hvis SAS på ny kommer i finansielle vanskeligheder. For EU-Kommissionen holder et skarpt øje med medlemslandene og deres direkte og indirekte støtte til de nationale luftfartsselskaber.

Således har kommissionen netop indledt to tilbundsgående undersøgelser om mulig ulovlig statsstøtte fra Letland og Slovenien til henholdsvis airBaltic og Adria Airways.

AirBaltic har oplevet økonomiske vanskeligheder siden 2008, hvilket resulterede i betydelige tab og negativ egenkapital i 2010 og 2011. Selskabet har modtaget flere offentlige støtteforanstaltninger fra den lettiske stat. På baggrund af kommissionens egen interesse for sagen og to klager vil kommissionen nu se nærmere på blandt andet to lån fra den lettiske stat til airBaltic i efteråret 2011 til en meget favorabel rente.

Desuden har EU-Kommissionen kig på en kapitalforhøjelse i samme periode sidste år, som kommissionen tvivler på er foregået efter bogen. Det er kun tilladt stater at skyde penge ind i luftfartsselskaber, hvis de kan dokumentere, at en privat investor ville have gjort det samme- det såkaldte markedsøkonomiske investorprincip. Endelig har EU-Kommissionen løftet øjenbrynene over, at en statsejet bank har betalt flere af airBaltics regninger.

I Slovenien drejer sagen sig om, at den slovenske stat over fire omgange i perioden 2007 til 2011 har indskudt i alt 640 mio. kroner. i Adria Airways. Kommissionen tvivler på, at kapitalindskuddene blev ydet på markedsvilkår, da de primært blev gennemført direkte af den slovenske stat eller gennem to statsejede selskaber. Efter det sidste kapitalindskud i 2011 iværksatte selskabet en større restruktureringsplan.

Ingen andre bydere
Til gengæld har polske LOT klaret frisag, idet EU-Kommissionen efter nærmere undersøgelser har fundet frem til, at frasalget af en række datterselskaber til en række andre statsejede virksomheder foregik på markedsvilkår.

LOT har været under omstrukturering siden 2009. For at forbedre sin finansielle situation solgte LOT datterselskaberne LOT Services, LOT Catering og LOT Aircraft Maintenance Services. Salgsprocessen var lukket uden andre bydere end de statslige selskaber, som købte selskaberne. Kommissionen har konkluderet, at salgene ikke indeholdte skjult økonomisk støtte til fordel for LOT gennem eksempelvis kunstigt høj priser for selskaberne, men at de skete på vilkår, som en privat aktør ville have accepteret – det såkaldte markedsøkonomiske investorprincip. Salgene indebar derfor ikke ulovlig statsstøtte.