(Foto: Morten Lund Madsen)

EU reducerer omstridt CO2-kvotesystem

EU har i kølvandet på international kritik valgt at indskrænke sit CO2-kvotesystem for luftfarten.

EU’s omstridte CO2-kvotesystem er blevet reduceret til kun at omfatte de intraeuropæiske flyvninger. Det er Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet nået til enighed om.

Det bliver derfor kun flyvninger indenfor EØS-landene (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde red.), der pålægges at skulle dækkes med CO2-kvoter. Tiltaget vil gælde fra 2013 og frem til 2016, hvor FN’s civile luftfartsorganisation, ICAO, har bebudet, at der skal træffes beslutning om udformningen af en global løsning for luftfartens CO2-udledninger.

EU’s oprindelige CO2-kvotesystem blev indført i 2012, og det blev hurtigt et omstridt emne, da flyselskaber og lande udenfor EU nægtede at bakke op om systemet. Blandt andet blev amerikanske flyselskaber forbudt af den amerikanske stat at købe de europæiske CO2-kvoter. Samtidig blev EU truet med økonomiske sanktioner her i blandt fra kinesiske flyselskaber, som annullerede en række ordrer på Airbus-fly.

I slutningen af 2012 besluttede EU imidlertid at sætte sit CO2-kvotesystem på pause for at gøre plads til en international løsning.

Tilpasser system i 2016
Pausen i det europæiske CO2-kvotesystem løb i et år og er nu ovre. EU kalder den netop offentliggjorte tilpasning af CO2-kvotesystemet for en undtagelse, der vil blive tilpasset til den globale løsning, som ICAO’s medlemmer når frem til i 2016.

ICAO besluttede i efteråret 2013, at et internationalt markedsbaseret CO2-kvotesystem skal træde i kraft i 2020, og beslutningen, om hvordan dette system skal se ud, vil finde sted i 2016.

Umiddelbart efter, at ICAO præsenterede planerne for en global løsning i efteråret 2013, var EU fremme med planerne om at tilpasse sit omstridte CO2-kvotesystem. Den internationale luftfartsbranche med IATA i spidsen havde imidlertid sat forventningerne efter, at EU ville annullere sit CO2-kvotesystem, men sådan blev det ikke

EU annoncerede i første omgang, at man fra den 1. januar 2014 ville pålægge alle flyselskaber med flyvninger i EU’s luftrum (inkl. Norge og Island red.) at købe CO2-kvoter for den del af flyvningen, som fandt sted i luftrummet. Dette skulle være en midlertidig løsning frem til 2016 og var som sådan ikke i strid med ICAO’s bestemmelser. Alligevel har EU nu besluttet at reducere systemet til kun at gælde for de intraeuropæiske flyvninger.

EU’s nye lancering af CO2-kvotesystemet forventes at blive vedtaget i EU i slutningen af april 2014.