Færre charterpassager med SAS

SAS rapporterer om en samlet vækst på 114.000 passagerer i april, men samtidig er der forsvundet 20.000 charterpassagerer. Håber på rekordsommer.

Passagertilbagegang i marts og fremgang i april. Det er resultatet af den såkaldte påskeeffekt, når SAS skal opgøre sine trafiktal for årets tredje og fjerde måned.

Mens SAS i marts mistede 63.000 passagerer, så vandt selskabet til gengæld 114.000 passagerer i april, og nettoeffekten af påsken viser således en samlet fremgang på 51.000 passagerer over to måneder.

Det er naturligvis rutetrafikken, der fylder hos SAS, men chartertrafikken, der udgør under tre procent af det samlede passagertal, har vist tilbagegang i årets fire første måneder. Alene i april mistede SAS i underkanten af 20.000 charterpassagerer, og år til dato har der været 26.000 færre passagerer på charterflyvninger med SAS i forhold til samme periode sidste år.

Succes med kapacitetstilpasning
SAS har efter påsken indsat mere kapacitet til at modsvare den stigende efterspørgsel på rutenettet i Skandinavien. Det er især de udprægede forretningsruter, der har fået tilført mere kapacitet, og det har blandt andet betydet en passagerfremgang på 12 procent på indenrigsruterne.

Samtidig har der været en god vækst i antallet af passagerer i SAS Business og SAS Plus, som tilsammen omfatter de dyreste billetter på SAS-flyene. SAS noterer sig da også, at det har haft en positiv indvirkning på udviklingen i yielden.

Samlet rejste 2,5 millioner passagerer med SAS i april, og det var en fremgang på 5,6 procent i rutetrafikken. Alligevel lykkedes det ikke at afsætte månedens kapacitetsvækst på 1,9 procent, hvorfor belægningen faldt med tre procentpoint til 72,7 procent. I de seneste seks måneder har belægningen således været på beskedne 69,2 procent, hvilket vidner om en stærk pris- og kapacitetsdisciplin.

Håber på rekordsommer
SAS begynder allerede nu at kigge frem mod de kommende sommermåneder, hvor hovedparten af årets overskud skal grundlægges.

“Flere vælger at rejse med SAS og vort udvidede sommerprogram. I løbet af foråret og sommeren åbner vi 27 nye ruter, blandt andet til Beirut, Toulon, Verona og Genova. De nye ruter styrker vort kundetilbud og betyder, at vi forhåbentligt kommer til at byde flere passagerer end nogensinde før velkommen ombord på vores omkring 1.000 daglige flyvninger i denne sommer,” siger koncernchef Rickard Gustafson.

 

Relaterede artikler:

Flere end 200 ruter i nyt SAS-vintertrafikprogram

SAS tilpasser kapaciteten

Danmark får 20 procent af ny SAS-kapacitet

SAS vender tilbage til Beirut