Faldende vækst for luftfarten

Væksten i den globale luftfart foretog en opbremsning i marts måned. Årsagen var jordskælvet i Japan og urolighederne i Mellemøsten og det nordlige Afrika. Væksten på årsplan faldt til 3,8 %, men for anden halvdel af 2011 forudser IATA bedre tider.

Der er fortsat vækst i den internationale luftfart, men ikke så meget som hidtil. Det er konklusionen i en ny rapport fra International Air Transport Association (IATA).

Væksten i den globale luftfart foretog således en opbremsning i marts måned. Årsagen var jordskælvet i Japan og urolighederne i Mellemøsten og det nordlige Afrika.

Ifølge den netop offentliggjorte statistik fra IATA vedrørende marts 2011 steg den internationale passagertrafik med 3,8% på årsbasis. Det er et fald på to procent-point i forhold til februar 2011, hvor den årlige vækst blev opgjort til 5,8 %.

Efterspørgslen på luftfragt steg derimod til 3,7 % i marts mod 1,8 % i februar.

Set i forhold til februar faldt den internationale efterspørgsel i passagertrafikken med 0,3 %.

“Væksten i genopretningen af luftfarten aftog voldsomt i marts. På verdensplan gikbranchen to procentpoint tilbage i efterspørgsel som følge afjordskælvet og tsunamien i Japan og den politiske uro i Mellemøsten og det nordlige Afrika,“ siger Giovanni Bisignani, der er chef for IATA.

Sammenlagt betød de katastrofale ødelæggelser i kølvandet på det japanske jordskælv den 14. marts en nedgang på 1 % i den globale luftfart. Det var især de lokale asiatiske selskaber, der holdt for, men ogsånordamerikanske luftfartsselskabermistede trafik på den konto.

Det japanske marked var værst ramt med en nedgang på hele 22 % i indenrigstrafikken i marts måned.

Også den politiske uro i lande som Libyen, Egypten og Tunesien påvirkede luftfarten og bidrog samlet til en nedgang på 0,9 %-point.

Egypten og Tunesien oplevede en nedgang i lufttrafikken på op mod 25 % i forhold til en normal marts måned, og de militære aktioner i Libyen standsede i praksis næsten al civil ruteflyvning til og fra landet.

Den pludselige nedgang i efterspørgslen kom bag på luftfartsselskaberne, der ikke kunne nå at reducere kapaciteten tilsvarende. Mens den globale efterspørgsel altså voksede 3,8 % steg udbuddet af sæder med 8,6 % og dermed faldt belægningsprocenten hele 3,5 procent-point til 74,6 %.

Og luftfartsselskaberne skal ikke forvente forbedringer lige med det samme. IATA forudser, at også 2. kvartal af 2011 vil være negativt påvirketaf begivenhederne i Japan og urolighederne i Mellemøsten og Nordafrika.

På lidt længere sigt vurderer IATA dog, at den pæne underliggende vækst i verdensøkonomien vil øge efterspørgselen for både passagertrafikken og luftfragten i anden halvdel af 2011.

“Den store usikkerhed knytter sig til olieprisen. Selv med en pris på $120 per tønde, ser det ud til at den stærke økonomiske vækst uden for Europa fortsætter, men mange private udsætter flyrejsen på grund af de høje oliepriser … Og til trods for effektiviseringer, har branchen en overskudsgrad på blot 1,4 %, der gør den sårbar over for de volatile markeder,” vurderer Giovanni Bisignani fra IATA.