Finnair tanker Neste biobrændstof i Helsinki Lufthavn. (Foto: Neste)

Finnair og Neste i pilotprojekt om biobrændstof

Finnair og biobrændstofvirksomheden Neste er gået sammen om projekt, der skal reducere CO2-udledningen fra forretningsrejser.

Finnair og den finske virksomhed Neste er gået sammen om at reducere CO2-udledningen fra de forretningsrejser, som foretages med fly af Nestes ansatte. Neste er verdens største producent af bæredygtig diesel og bæredygtigt flybrændstof (SAF) fremstillet af affald og rester.

Virksomheden har for nyligt stillet 300 ton SAF til rådighed for Finnair i Helsinki Lufthavn. Dermed kan Finnair reducere flyenes udledninger med 900 ton CO2-ækvivalent (måleenhed for klimagasser, red.), hvilket svarer til en betydelig andel af de emissioner, som Nestes medarbejderes globale flyrejser i 2020 medførte.

Finnair er en strategisk partner for Neste og også et af de flyselskaber, som Nestes medarbejdere oftest benytter til deres forretningsrejser.

Et udstillingsvindue
Neste kan gennem samarbejdet med Finnair reducere og kompensere for emissioner fra medarbejdernes forretningsrejser ved at bruge virksomhedens eget bæredygtige flybrændstof. Samarbejdet skal samtidigt fungere som et udstillingsvindue, der skal vise andre virksomheder, hvordan det er muligt at reducere CO2-udledningen fra forretningsrejser.

Finnair har et mål om at blive CO2-neutral inden 2045 og halvere sin netto CO2-udledning inden udgangen af ​​2025.

”Bæredygtige flybrændstoffer er et nøgleelement i vores ambitiøse mål for reduktion af CO2-emissioner,” siger Anne Larilahti, som er direktør for bæredygtighed i Finnair.

”At løse luftfartens klimaudfordring kræver bidrag fra alle interessenter. Virksomheder kan reducere det miljømæssige fodaftryk ved deres forretningsrejser ved at vælge direkte ruter, flyve med flyselskaber, der har en brændstofeffektiv flåde, og ved at vælge at flyve med SAF. Vi er glade for at samarbejde med Neste om dette,” siger Anne Larilahti.

500 ton i alt
Som en del af pilotprojektet har Neste forpligtet sig til at levere i alt 500 ton SAF til flyselskaber i Europa og Nordamerika. Heri er inkluderet den mængde, som allerede er leveret til Finnair.

De 500 ton SAF kan ifølge officielle beregningsmetoder fra EU reducere drivhusgasemissionerne med op til 1.500 ton CO2-ækvivalent, når alle emissioner over brændstoffernes livscyklus tages i betragtning og sammenlignes. Denne reduktion svarer til de samlede estimerede udledninger, som Neste-medarbejdernes forretningsrejser med fly medførte i 2020, oplyser virksomheden.

 

Relaterede artikler:

Finnair vil købe 20 elektriske fly

SAS køber biobrændstof for en halv milliard kroner

Avinor køber biobrændstof baseret på norsk skov