Boeing 787-8 Dreamliner fra Qatar Airways under landing i Københavns Lufthavn. (Foto: © Thorbjørn Brunander Sund | Danish Aviation Photo)

Flyselskaber skal bidrage til dansk smitteopsporing

Fra førstkommende onsdag skal alle flyselskaber senest tre timer efter en international ankomst til Danmark videregive oplysninger om passagerer til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Flyselskaber med internationale ruter til Danmark får om få dage en ekstra opgave udover at føre kontrol med, om passagererne opfylde myndighedernes krav til COVID-19-test for at kunne gå ombord i et fly med en dansk lufthavn som destination.

Det er nemlig blevet besluttet, at flyselskaberne fra onsdag den 24. februar 2021 skal indsende passageroplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er informationer om navne og telefonnumre på passagerer og besætningsmedlemmer samt rutenummer og hvilket sædenummer, de pågældende passagerer har haft på den konkrete flyvninger.

Informationerne skal være Styrelsen for Patientsikkerhed i hænde på en specifik rejseopsporings-mailadresse senest tre timer efter flyets ankomst i en dansk lufthavn. På flyvninger med ankomst efter kl. 19.00, skal oplysningerne være videregivet seneste kl. 08.00 den efterfølgende dag.

Data fra 3.000 passagerer om dagen
Baseret på de seneste måneders flytrafik vil der i gennemsnit være tale om data fra flere end 3.000 passagerer om dagen, eller op imod 100.000 passagerer om måneden. Det vil næsten udelukkende være data fra flyankomster i lufthavnene i København, Billund og Aalborg, der er de eneste danske lufthavne, hvor der i øjeblikket er international rutetrafik.

Herudover kan der være private jetfly med ankommende passagerer fra udlandet til de tre lufthavne samt især også til lufthavnene i Sønderborg og Roskilde.

Fra Transportministeriets side understreges der, at oplysningerne udelukkende skal anvendes i forbindelse med smitteopsporingsindsatsen.

“Smitteopsporingsindsatsen er afgørende for, at vi hurtigt kan begrænse smittespredning. Det er ikke mindst vigtigt set i lyset af nye, mere smitsomme varianter af covid-19, som blandt andet kan komme ind i Danmark via flyrejsende. Det er derfor afgørende, at Styrelsen for Patientsikkerheds opsporingsenhed hurtigt får adgang til de nødvendige oplysninger om passagerer ombord på et fly, så styrelsen kan komme i kontakt med nære kontakter, hvis der viser sig at have været en smittet med ombord,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

 

Relaterede artikler:

Forsvarets spioner vil have passageroplysninger

PNR-oplysninger del af anti-terrorpakken

PNR-kontor skal samle passagerinformationer