Forbrugerrådet rykker ind i lufthavne

I næste uge får lufthavnene i Aalborg og Billund besøg af repræsentanter fra Forbrugerrådet Tænk, der vil fortælle flypassagererne om deres rettigheder.

Forbrugerrådet Tænk er sædvanligvis ikke den mest synlige organisation i luftfarts- og rejsebranchen. Organisationen er godt gemt af vejen i Fiolstræde i København, men er trods alt tilgængelig på en hjemmeside og via telefonrådgivning til de 73.000 personlige medlemmer.

Formålet med Forbrugerrådet Tænk er at sikre forbrugernes rettigheder og gøre forbrugerne til en magtfaktor på markedet, hedder det i visionen for organisationen. Det skal blandt andet ske ved hjælp af debat og oplysning.

Derfor rykker Forbrugerrådet Tænk nu ud i de danske lufthavne for at informere flypassagererne om deres rettigheder. Det sker i næste uge, hvor organisationen mandag den 25. november er på besøg i Aalborg Lufthavn, mens Billund Lufthavn får besøg af repræsentanter fra organisationen fredag den 29. november.

Under overskriften “Har du tænkt over, at du kan få op til 4.500 kroner, hvis dit fly er forsinket eller aflyst?,“ vil Forbrugerrådet tiltrække de rejsendes opmærksom på bestemmelserne i EU-forordning 261/2004. Her er reglerne for kompensation ved forsinkelser, aflysninger, nægtet boarding eller downgrading beskrevet.

Vil undgå forringelser
Kampagnen rettet mod flypassagererne sker på baggrund af en undersøgelse hos forbrugerpanelet, hvor resultaterne af undersøgelsen vil blive offentliggjort i dag.

“Vi tager til Aalborg og Billund i næste uge med vores vicedirektør Vagn Jelsøe. Det vil være en del af en kampagne, der skal sætte fokus på flypassagerers manglende kendskab til deres ret til kompensation ved forsinkelser og aflysninger,“ fortæller Mikkel Wenzel Andreasen på vegne af Forbrugerrådet Tænk.

EU-Kommissionen offentliggjorde i marts måned i år et forslag om ændring af 261/2004 forordningen. Forbugerrådet er af den opfattelse, at EU-forslaget på afgørende punkter indebærer forringelser.

Organisationen har fået udarbejdet en flyer, som vil blive uddelt i forbindelse med den kommende kampagne. Her fokuserer man blandt andet på, at det nye EU-forslag ikke har tilstrækkeligt strenge sanktioner overfor flyselskaber, der overtræder EU-reglerne. Der peges også på, at flyselskabernes omsorgsforpligtelser begrænses, således at der maksimalt dækkes for tre nætter og 100 euro per nat, ligesom definitionen “usædvanlige omstændigheder“ ved forsinkelser og aflysninger er for bred.