Forbrugerrådet vil straffe flyselskaber hårdere

Flyselskaberne skal kunne idømmes bøder, hvis ikke de giver passagererne tilstrækkelig kompensation. Det var budskabet fra Forbrugerrådets nye direktør til den danske luftfartsbranche.

Der skal vanke kontante bøder, hvis ikke flyselskaberne giver passagererne tilstrækkelig kompensation og sørger ordentligt for dem, hvis deres fly bliver forsinket eller de af den ene eller den anden årsag strander i en lufthavn. Det var et af de kontante budskaber fra Forbrugerrådets nye direktør, Lars Pram, da han tirsdag var gæstetaler ved brancheorganisationen Dansk Luftfarts årsmøde.

Lufthavne, flyselskaber, fagforeninger og mange andre aktører i luftfartsbranchen havde sat hinanden stævne i Industriens Hus. Og brancheforeningens formand, Lars W. Andersen fra SAS, understregede da også, at man var samlet i gode venners lag. På nær en enkel deltager. For Forbrugerrådets nye direktør havde medbragt en lang række synspunkter, som vakte særdeles alvorlige panderynker hos deltagerne.

Hotel og forplejning i 14 dage
For det første mente Lars Pram, at den udskældte EU-forordning 261 om kompensation til flypassagerer ved hændelser af den ene eller den anden art burde ændres. Det var flere af deltagerne enige i. Her hørte enighed dog også op. For Lars Pram og Forbrugerrådet vil fjerne begrænsning på hvor mange dage luftfartsselskaberne skal drage omsorg for strandede passagerer. Hvis de strander i Brasilien i 14 dage på grund af en askesky over Europa, så skal luftfartsselskaberne betaler hotel og forplejning i 14 dage, hvis det står til Forbrugerrådet.

Samtidig skal det ikke være muligt for flyselskaberne at aflyse flyvninger med henvisning til ”usædvanlige omstændigheder” og slippe for at betale kompensation.

”Det skal fremover kun omfatte force majeure-situationer, da vi mener, at der er gået lidt for meget elastik i brugen af reglen,” siger Lars Pram.

Og hvis ikke flyselskaberne retter sig efter reglerne, så bør myndighederne administrativt kunne udskrive bøder.

Ensartet praksis
Hvis det står til Forbrugerrådet, så skal det også være nemmere for flypassagererne at klage over flyselskaberne.

”I dag har vi et komplekst system. Det minder lidt om sundhedsområdet, hvor man fra starten skal beslutte sig for hvem man vil klage over, hvad man vil klage over og hvad man ønsker at få ud af det,” påpeger Lars Pram.

”Derfor så vi gerne, at man etablerede et flyankenævn, der vil gøre det lettere at klage og forhåbentlig skabe en ensartet praksis på området,” siger Lars Pram.

Desuden foreslår Forbrugerrådet, at det bliver obligatorisk for alle afrejsende fra danske lufthavne at købe en konkursdækning for fem kroner. Allerhelst ser rådet, at det indføres på fælleseuropæisk plan. Men hvis det ikke kan lade sig gøre hurtigt nok, så bør Danmark gå enegang, mener rådet.

Repræsentanter for luftfartsselskaberne sad mere og mere urolige i stolene efterhånden som Forbrugerrådets direktør talte og fremførte sine synspunkter. Og til sidst var det da også slut. Lars Pram sluttede dog lige af med at ride en af Forbrugerrådets evigt tilbagevendende kæpheste. Nemlig at rådet støtter tanken om at etablere en alternativ lavpristerminal i Københavns Lufthavn.