Gik glip af jubilæum nr. 2

Da Cimber Sterling fejrede 50 års jubilæum i år 2000 var den tidligere SAS-vicekoncernchef Vagn Sørensen medlem af Cimber-bestyrelsen, da SAS dengang havde en ejerpost i selskabet. Vagn Sørensen var igen fra 2009-2010 medlem af bestyrelen, men trådte ud knapt 6 uger før 60-års jubilæet.

Tidligere SAS-vicekoncernchef Vagn O. Sørensen kunne have præsteret noget særligt, hvis han havde beholdt sin bestyrelsespost i Cimber Sterling indtil den ordinære generalforsamling den 19. august 2010. Den særdeles kompetente luftfartsmand kunne dermed have været det eneste udefrakommende bestyrelsesmedlem, der havde oplevet såvel 50 års som 60 års-jubilæet.

Men sådan ville Vagn O. Sørensen det ikke. Han valgte den 24. juni i år at forlade Cimber Sterling-bestyrelsen efter kun ca. et årstid på posten. Arbejdsbyrden var ifølge hans egne udtalelser blevet for stor efter selskabets børsnotering.

Årsagen til bestyrelsesposten ved 50-års jubilæet i år 2000 var, at SAS fra maj 1998 til marts 2003 havde en aktiepost på 26 % i det daværende Cimber Air. Og som vicekoncernchef i SAS på dette tidspunkt var Vagn O. Sørensen udpeget til at sidde i det sønderjyske luftfartsselkskabs bestyrelse.

I 50-års jubilæumsåret så bestyrelsen således ud:

– Hans Thomsen (formand)
– Adm. dir. Jørgen Nielsen, Cimber Air(næstformand)
– Dir. Hans Ingolf Nielsen, Cimber Air
– Vicedirektør Lone Koch, Cimber Air
– Vicekoncernchef Vagn O. Sørensen (SAS)
– Direktør Tom Hertel, Aalborg
– Højesteretssagfører Paul Frølich

samt yderligere tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Som det fremgår sad Ingolf Nielsens tre børn Hans Ingolf, Lone og Jørgen solidt på på pladserne i bestyrelsen, der havde den lokale Hans Thomsen som formand. Hans Thomsen havde forinden været ansat 35 år i Cimber Air og blev pensioneret fra posten som økonomidirektør i selskabet. Så det blev ligesom lidt i “familien“.

Ti år senere ved 60-års jubilæet den 2. august er besætningen ændret i det nu børsnoterede aktieselskab:

– Niels Erik Nielsen (formand) – advokat og partner i Bech-Bruun
– Vicedirektør Lone Koch,Cimber Sterling(næstformand)
– Vilhelm Hahn-Pedersen, Cand. scient pol. ogCOO i easyJet fra 1999 – 2003
– Jørgen Nielsen, Vicedirektør og luftkaptajn iCimber Sterling
– Jesper Jarlbæk , aktiv som’Business Angel’ og bestyrelsesmedlem

samt herudovertre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Her var Vagn O. Sørensen udtrådt seks uger inden jubilæet. I spidsen for bestyrelsen står den i medierne meget omtalte advokat Niels Erik Nielsen, der også er bestyrelsesformand i kriseramte Amagerbanken.

Familien har to poster tilbage i bestyrelsen – henholdsvis Lone Koch som næstformand og Jørgen Nielsen, der fra 1994 til udgangen af 2009 var administrerende direktør i selskabet.

Foto: Vagn O. Sørensen udtrådte af Cimber Sterling-bestyrelsen den 24. juni 2010 og gik således glip af, at være den eneste udefra kommende, der kunne fejre såvel 50 som 60 års jubilæet i selskabet.