SAS-fly i Aalborg Lufthavn. (Foto: Aalborg Lufthavn/PR)

Indenrigsflyvning ender som miljøets sorte får

Togdriften skal køre på strøm og vil derfor udlede mindre CO2. Endnu flyver ingen passagerfly på CO2-neutral energi, og ingen løsning synes at ligge ligefor.

Selvom luftfarten konstant undergår effektiviseringer, kan de danskeindenrigsruter endesomdet sorte får, når der sker elektrificering af de danske jernbaner og tog bliver yderligere CO2-effektive. Det er en kendsgerning, at toget sammenlignet med flyet allerede i dager den mindst klimabelastende transportform målt på udledt CO2.

Dermed lægger regeringens udspil Togfonden DK ikke kun op til konkurrence på tidsfaktoren men også på miljøfronten.

I “Dansk Luftfart“, som er redegørelsen fra udvalget omluftfart i Danmark, der udkom i marts 2012, opstilles en sammenligning på strækningen København-Aalborg mellem tog og fly. Fly udleder overfire gange så meget CO2 pr. rejsende i forhold til tog.Med tog udledes der 14 kg CO2 pr. rejsende, imens flyet udleder 60 kg CO2pr. rejsende. En rejsende i bil udleder mindst 49 kg CO2.

Forbedringer på vej
Som følge af, at luftfarten i dag er blevet indlejret i CO2-kvotesystemet, og prisen på brændstof er opadgående, ser Per Henriksen, chefkonsulent i brancheforeningen, Dansk Luftfart, imidlertid et klart incitament for, at luftfarten vil lade sig CO2-optimere yderligere.

”Der sker en masse omkring flyteknologi, brændstofeffektivitet, og man må forvente, på en 12-15 års horisont, at bæredygtig biobrændstof vil udgøre en større andel af brændstofforbruget. Dermed bliver CO2-udledningen væsentlig mindre end i dag,” fortæller Per Henriksen. Hanantyder videre, at toget nok ikke vil undergå den samme effektivitetsudvikling som flypå den tidshorisont.

”Hvorvidt fly kommer til at matche toget,er dog en helt anden diskussion, men udviklingen vil indsnævre differencen,” fastslår chefkonsulenten.

Mellem København og Aalborg flyves der i dagalene med jetfly. Blev der i stedet, som på fxruterne fra Københavntil Billund,Sønderborg og Rønne anvendt turbopropelfly,ville udledningen pr. flypassager være næsten halveret.

Stop indenrigsflyvning, det udleder ingen CO2
Hos miljøorganisationen NOAH ser man dog en ganske anden løsning på CO2-udledningerne forbundet med indenrigsflyvning.

Der vil nemlig være en stor miljøfordel og ressourcebesparelse i at udkonkurrere indenrigsflyvning helt, fastslår Ivan Lund Pedersen, trafikkonsulent i NOAH, med henvisning til udbygningen af el-jernbanenettet og hurtigere tog. Han erkender dog, at det kan blive en udfordring med de billige billetpriser, som findes på indenrigsfly.

”Det er helt urimeligt at brændstof til fly ikkekoster det samme som brændstof til biler. Det er i det hele taget skandaløst, at billetter i dag kan fås så billigt, at det suger folk over afstande, hvor tog er et reelt tidsmæssigt alternativ.”

Ivan Lund Pedersen mener, at med højere priser vil der skabes mindre efterspørgsel på fly, hvorefter deruter, som virkelig er nødvendige, børklares med mindre propelfly, hvilket trods alt er bedre end store jetfly.

Det er vigtigt at holde for øje, at derer endifference på udledt CO2 på de enkelte jetfly-typer og turbopropelfly-typer. I redegørelsen Dansk Luftfart anvendes Boeing 737-700 som repræsentant for jetfly og ATR-72 som repræsentant for turbopropelfly.