Fritz Schur (Foto: Fritz H. Schur i 2010 Foto: Johannes Jansson | Creative Commons DK 2.5)

Ingen lønforhøjelse til SAS-bestyrelse

Bestyrelsen i SAS er stadig på smalkost. Siden november 2012 har det årlige honorar været sænket med 30 procent, og på den forestående generalforsamling er der ikke foreslået forhøjelser.

Den otte mand store bestyrelse i SAS må gå endnu et år i møde uden udsigt til lønforhøjelse. Da SAS i november 2012 iværksatte den omfattende spareplan for at sikre selskabets overlevelse, valgte bestyrelsen frivilligt at sænke de årlige honorarer.

Honoraret forblev dog uændret på den efterfølgende generalforsamling i 2013, og først på generalforsamlingen i februar 2014 blev lønnedgangen formaliseret. Valgkomitéen i SAS var nemlig af den opfattelse, at bestyrelsens beslutning om at nedsætte honorarerne var af midlertidig karakter.

“Valgkomitéen har i samråd med bestyrelsen konkluderet, at det skaber større klarhed om honoraret, hvis generalforsamlingen formaliserer beslutningen om et reduceret niveau for honoraret,“ sagde Jonas Iversen, formand for valgkomitéen i SAS, dengang til CHECK-IN.dk.

Nu er det således slået fast, at de reducerede honorarer tilsyneladende ikke var så midlertidige, som de var tiltænkt. Valgkomitéen har nemlig besluttet at foreslå uændrede honorarer på den generalforsamling, der afholdes torsdag den 19. februar i SAS-hovedkvarteret i Solna uden for Stockholm.

Mindre honorarer end hos Norwegian
Der er på generalforsamlingen lagt op til, at det årlige honorar til bestyrelsesformanden stadig skal være på 410.000 svenske kroner, hvilket modvarer 325.000 danske kroner. Næstformanden aflønnes med 242.000 svenske kroner, mens de resterende bestyrelsesmedlemmer må nøjes med 207.000 svenske kroner.

Hos konkurrenten Norwegian er bestyrelsesmedlemmerne noget bedre aflønnede. Bestyrelsesformand Bjørn H. Kise modtager et årligt vederlag på 500.000 norske kroner, hvilket svarer til 425.000 danske kroner. Næstformanden aflønnes med 300.000 norske kroner, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan hæve 275.000 norske kroner. Det norske lavprisflyselskab fremhæver at bestyrelsesmedlemmerne aflønnes i forhold til ansvar, ekspertise, tidsforbrug samt kompleksiteten i opgaverne.

Valgkomitéen i SAS har indstillet samtlige otte bestyrelsesmedlemmer til genvalg. Det er Fritz H. Schur, Jacob Wallenberg, Dag Mejdell, Monica Caneman, Sanna Suvanto-Harsaee, Lars-Johan Jarnheimer, Birger Magnus og Carsten Dilling.