Klimaplan uden passagerafgift

En afgift per passager der letter fra danske lufthavne, er ikke med i regeringens store klimaplan. Det skuffer Enhedslisten, der vil bringe det op i forhandlingerne om planen.

Regeringen fremlagde onsdag en omfattende klimaplan, der indeholder en lang række forslag til hvordan miljøet kan få det bedre og CO2-udledningen nedbringes. Det er alt lige fra at pumpe CO2 ned i undergrunden, over overdækning af gylletanke til nedsættelse af hastigheden på motorvejene.

Men de mange forslag er ikke nok til at gøre regeringens parlamentariske flertal, Enhedslisten, tilfredse. Her efterlyser man blandt andet den afgift per passager der letter fra danske lufthavne, der flere gange har været på dagsordenen de senere år.

”Klimaudspillet er mangelfuldt på transportområdet, fordi det ikke nævner et ord om at udbygge den kollektive trafik, som er en nødvendig forudsætning for at begrænse biltrafikken. Ligeledes er flytrafikken friholdt for at skulle bidrage. Vores gamle forslag om en flyafgift pr. passager på for eksempel 100 kroner, er derfor aktuelt, og vi vil bringe det frem i de kommende forhandlinger. Det vil alt andet lige give en mere effektiv flydrift,” siger Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, til CHECK-IN.dk.

Tale om en forglemmelse
Han mener, at regeringen er bange for at træde nogen over tæerne. Men så bliver det hele uambitiøst og uden virkning, påpeger Henning Hyllested.

Han er desuden ikke sen til at minde Socialdemokratiet og SF om, hvad de mente, før de indtog regeringskontorerne.

”Jeg minder om, at de nuværende regeringspartier selv tidligere har foreslået en flyafgift. Man kunne jo næsten tro, der var tale om en “forglemmelse“, hvis ikke regeringen tager en miljøafgift på fly med i den kommende klimaplan,” siger Henning Hyllested.

Snakken om en passagerafgift får det uden tvivl til at løbe koldt ned ad ryggen på en stor del af den danske luftfartsbranche. Afgiften var ikke nævnt i regeringsgrundlaget og Luftfartskommissionen frarådede da også at indføre afgiften. Derfor er det den almene opfattelse blandt de ledende aktører i luftfartsbranchen, at afgiften er borte og begravet. Men det kan være den alligevel vækkes til live, hvis regeringen skal give Enhedslisten nogle indrømmelser, hvis der skal vedtages en overordnet klimplan.