Københavns Lufthavns administrerende direktør Thomas Woldbye præsenterer det nye klimaudspil.

Københavns Lufthavn bliver CO2-neutral i år

Københavns Lufthavn lancerer ny klimastrategi, som allerede i år skal gøre lufthavnen CO2-neutral. I 2050 skal CPH være helt emissionsfri.

Københavns Lufthavn skal være en CO2-neutral lufthavn i 2019. Det er det første mål i en ny klimastrategi, som CPH netop har lanceret. Målet om at gøre lufthavnen CO2-neutral allerede i år skal realiseres gennem en fortsat indsats for at nedbringe den udledning, som CPH har direkte kontrol over – eksempelvis lufthavnens energi- og brændstofforbrug – samt ved at foretage klimakompensation, der neutraliserer den resterende udledning fra lufthavnen.

”At kunne flyve over hele verden er afgørende for vores velstand og velfærd. Men det må ikke ske på bekostning af vores klima. Det er baggrunden for vores nye klimainitiativ. Vi er en vigtig del af dansk infrastruktur, og vi ser det som vores opgave at bidrage med konkrete og realistiske løsninger, der kan gøre dansk transport og infrastruktur grønnere – og i sidste ende emissionsfri,” siger Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavn.

Tre overordnede målsætninger
Den nye klimastrategi indeholder i alt tre overordnede målsætninger. Mens lufthavnen allerede i år skal være CO2-neutral, vil CPH i 2030 være en emissionsfri virksomhed ligesom transporten til og fra lufthavnen skal være emissionsfri. Det skal realiseres ved, at CPH blandt andet fortsætter sine investeringer i solcelleanlæg og understøtter den grønne omstilling af landtransporten ved at styrke opladeinfrastrukturen til elektriske køretøjer på og uden for lufthavnens område.

I 2050 skal hele lufthavnen være emissionsfri. Det vil sige, at CPH skal være helt uden CO2-udledning fra selve lufthavnen, flytrafikken, virksomhederne, der opererer i lufthavnen, og landtrafikken til og fra lufthavnen. Det ambitiøse mål skal realiseres gennem strategiske partnerskaber på tværs af luftfartsbranchen, beslutningstagere og forskere, der fokuserer på større tilgængelighed af bæredygtigt brændstof og udvikling af klimavenlige teknologier.

CPH har direkte kontrol over cirka syv procent af den samlede CO2-emission fra lufthavnen, mens fly, transport til og fra lufthavnen samt andre partneres forbrug i og omkring lufthavnen står for de resterende 93 procent af den samlede udledning.

Partnerskaber om forskning og udvikling
Et væsentligt element i lufthavnens klimastrategi er derfor at etablere partnerskaber, der bidrager til forskning og udvikling i form af innovative løsninger som eksempelvis bæredygtigt brændstof, elektriske fly og andre klimaforbedrende teknologier.

”Bæredygtigt brændstof er nøglen til bæredygtig flydrift. Udviklingen af nye innovative løsninger kommer til at kræve en fokuseret og ikke mindst omkostningstung indsats fra hele luftfartsbranchen, og derfor har vi også brug for, at politikere, uddannelses- og forskningsinstitutioner og eksperter engagerer sig sammen med os,” siger Thomas Woldbye.

Relaterede artikler:

Danmark skal i førertrøjen for grøn luftfart

Norwegian overvejer at deltage i dansk klimainitiativ

Luftfarten: Klimaafgift på flyrejser løser intet