Lønnedgang i SAS-bestyrelsen formaliseres

Valgkomitéen i SAS har til næste uges ordinære generalforsamling indstillet, at det årlige bestyrelseshonorar sænkes med 30 procent. Men det har i realiteten været praksis siden den 5. november 2012.

Da SAS-ledelsen i begyndelsen af november måned 2012 satte tommeskruerne på piloter og kabinepersonale i SAS for at gennemtvinge et mere konkurrencedygtigt omkostningsniveau, valgte man selv at gå forrest med en lønnedgang i såvel direktion som bestyrelse.

Den 5. november 2012 kunne SAS således meddele, at bestyrelsen frivilligt og enstemmigt havde besluttet at arbejde for et honorar, der var 30 procent lavere end hvad der var blevet godkendt ved den seneste generalforsamling i begyndelsen af 2012.

Dengang var det blevet besluttet, at bestyrelsesformand Fritz H. Schur skulle aflønnes med 585.000 svenske kroner. Første viceformand var berettiget til et honorar på 390.000 svenske kroner, mens en eventuel anden viceformand kunne hæve årligt 345.000 svenske kroner for sit bestyrelsesarbejde i SAS. De menige bestyrelsesmedlemmer blev aflønnet med 295.000 svenske kroner årligt.

Men selvom SAS-bestyrelsen frivilligt valgt at nedsætte sit eget honorar med øjeblikkelig virkning i begyndelsen af november 2012, blev denne beslutning aldrig formaliseret. Valgkomitéen i SAS indstillede nemlig til generalforsamlingen den 20. marts 2013, at bestyrelseshonorarerne skulle være uændrede.

Kilder tæt på processen oplyser, at valgkomitéen ud fra et objektivt kriterium var af den opfattelse, at honorarerne var af passende størrelse, og at bestyrelsens beslutning om at nedsætte honorarerne var af midlertidig karakter.

Lavere honorarer gøres permanente
Men ved den kommende generalforsamling den 18. februar har valgkomitéen denne gang indstillet, at de reducerede honorarer bliver af permanent karakter. Dermed kommer der overensstemmelse mellem hvad generalforsamlingen har godkendt, og hvad bestyrelsen mener, at der et passende honorarstørrelse i betragtning af den situation, som SAS befinder sig i.

Det betyder, at bestyrelsesformand Fritz H. Schur får formaliseret sit reducerede honorar på 410.000 svenske kroner årligt. En eventuel første- og anden viceformand vil blive aflønnet med 242.000 svenske kroner årligt, mens menige bestyrelsesmedlemmer permanent blive tilbudt et honorar på 207.000 svenske kroner.

Valgkomitéen foreslår på den kommende generalforsamling genvalg af Fritz H. Schur, Monica Caneman, Dag Mejdell og Jacob Wallenberg samt nyvalg af Sanna Suvanto-Harsaae, Lars-Johan Jarnheimer og Birger Magnus. Jens Erik Christensen, Gry Mølleskog og Timo Peltola ønsker ikke genvalg. Herudover foreslås Fritz H. Schur genvalgt som formand for bestyrelsen. Siden indkaldelsen til generalforsamlingen har valgkomitéen foreslået danske Carsten Dilling, koncernchef i TDC, som nyt medlem af bestyrelsen, der således udvides fra otte til ni medlemmer.

Den eneste i valgkomitéen, der kan udtale sig om bestyrelseshonorarerne er formand Jonas Iversen fra Finansdepartementet i Sverige. Det har ikke været muligt for CHECK-IN.dk at få en kommentar fra Jonas Iversen til baggrunden for i 2013 at fastholde bestyrelseshonorarerne, selvom bestyrelsen frivilligt havde afstået sig fra 30 procent af det samlede honorar.

Udover Jonas Iversen består valgkomitéen af Peter Brixen fra Finansministeriet i Danmark, mens Knut Utvik fra norske Nærings- og Handelsministeriet tegner den norske stat. Herudover er Peter Wallenberg Jr. repræsentant for Knut og Alice Wallenbergs Stiftelsen, mens Karsten Biltoft indtil begyndelsen af november har repræsenteret Danmarks Nationalbank som en af de større aktionærer. Nationalbanken valgte dog for et par måneder siden af sælge samtlige sine aktier i SAS, hvorfor Karsten Biltoft har forladt valgkomitéen.