Transportminister Benny Engelbrecht. (Foto: Nicolai Perjesi)

Luftfarten er afgørende for vores fremtid

NYTÅRSKOMMENTAR: Transportminister Benny Engelbrecht roser luftfartsbranchen for en positiv tilgang til grøn omstilling, inden der i 2020 skal forhandles en klimaaftale på plads.

Af transportminister Benny Engelbrecht (S)

Når man står i Fællessalen på Christiansborg, leder den pompøse udsmykning ofte tankerne hen på en svunden tid, men da jeg stod der i november, var det fremtiden, det handlede om. Anledningen var den årlige luftfartskonference, og jeg havde et hemmeligt es med i ærmet til de mange deltagende aktører og interessenter.

Siden jeg tiltrådte som transportminister, har jeg ikke mødt andet end velvilje, handlekraftighed og målrettethed fra luftfartsbranchen. Derfor var det meget naturligt, at nyheden om regeringens klimapartnerskab på luftfartsområdet skulle fortælles til parterne selv. Direkte. Uden omsvøb og med mulighed for, at de kunne stille spørgsmål til mig efterfølgende. Jeg benyttede samtidig lejligheden til at rose branchen for den positive indstilling, den har udvist, hvad angår den grønne omstilling på luftfartsområdet.

Det er ikke let at forandre et helt erhverv eller et solidt interessefelt, men det er nødvendigt, hvis vi skal nå målsætningen om at reducere vores samlede CO2-udslip med 70 procent inden 2030. Klimaudfordringerne har ramt os alle, og vi bør alle bidrage til at løse dem. Det er mit klare indtryk, at luftfartsbranchen ønsker det og vil den grønne udvikling, og det vil jeg her gerne benytte lejligheden til endnu en gang at sige stor tak for.

SAS er allerede i dag et af de luftfartsselskaber, der går forrest i kampen for en mere bæredygtig luftfart med indkøb af nye og brændstofeffektive fly og investeringer i udvikling af bæredygtigt flybrændstof. Simon Pauck Hansen har et indgående kendskab til branchen, og derfor er jeg meget glad for, at han har takket ja til at være formand for regeringens nye klimapartnerskab.

Jeg vil også sige en stor tak til Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavn, som har påtaget sig opgaven som næstformand for samarbejdet. Københavns Lufthavn er Danmarks og også en af Europas største, og lufthavnen har derfor en vigtig rolle at spille for luftfartens fremtid – også hvad angår den grønne omstilling. Jeg ser derfor frem til det fortsatte samarbejde med Simon, Thomas og de øvrige medlemmer i partnerskabet.

Det nye klimapartnerskab er løsningen på store dele af de udfordringer, vi samlet står over for; for det kræver, at alle parter fra alle sider af bordet bidrager til dialogen, udviklingen og ikke mindst handlingen. Det er nemlig ikke nok, at vi fra politisk side fremlægger visioner og ambitioner for, hvordan vi skal reducere vores samlede CO2-udslip. Nej, det kræver også, at branchen er med og også selv igangsætter de initiativer, der skal til, førend vi kan sige, at vi også på luftfartsområdet bidrager til de forbedrede miljø- og klimaforhold, der gør det muligt at give en bedre og mere bæredygtig klode videre til de næste generationer. Det må man sige, aktørerne allerede gør; blandt andet ved at fremlægge ideen om en klimafond, der skal være med til at finansiere den grønne omstilling af luftfarten.

Jeg ser derfor frem til foråret 2020, hvor vi skal forhandle en ny klimaaftale på plads. Den vil sætte retningen for, hvordan vi på transportområdet – også for luftfarten – skal forholde og omstille os til den nye grønne virkelighed. Jeg håber, at branchen vil fortsætte sin positive tilgang til klimapartnerskabet og den grønne omstilling generelt også i 2020 – og forhåbentligt også mange år endnu.

Indtil da vil jeg blot ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

Denne nytårskommentar er den første i en serie på fem, som CHECK-IN.dk bringer i jule- og nytårsperioden