Udkast til en grøn mobilitetsplan blev overrakt til transportminister Thomas Danielsen (V) af CEO Christian Poulsen fra CPH og formand for Dansk Erhvervs transportudvalg, adm. direktør Brian Mikkelsen Dansk Erhverv samt branchedirektør Jesper Kronborg. (Foto: Dansk Erhverv | PR)

Dansk Erhverv: Indenrigsluftfart kan få vigtig rolle

Dansk Erhverv har præsenteret et oplæg til en grøn mobilitetsplan, hvori det fremhæves, at dansk indenrigsflyvning kan få en endnu vigtigere rolle i fremtiden, blandt andet med nye fly baseret på el og andre drivmidler.

Dansk Erhverv har netop præsenteret et 49-siders oplæg til en grøn mobilitetsplan, der indeholder en række forslag til analyser, som ifølge erhvervsorganisationen bør indgå i regeringens arbejde med en overordnet grøn mobilitetsplan.

Oplægget blev fredag overrakt overrakt til transportminister Thomas Danielsen (V) på dennes kontor i transportministerriet. Oplægget er udarbejdet af Dansk Erhverv Transport, og branchedirektør Jesper Kronborg havde taget sin administrerende direktør Brian Mikkelsen og Christian Poulsen, CEO i Københavns Lufthavn og formand for Danske Erhvervs transportudvalg, med til møet mødet med ministeren.

Selvom en grøn mobilitetsplan vil omfatte mange transportformer, der skal sikre en effektiv mobilitet i fremtiden, så har formanden for Dansk Erhvervs transportudvalg et naturligt fokus på luftfarten.

“Luftfarten er også inde i en spændende fase i forhold til grøn omstilling, hvor regeringens målsætning om 100 procent grøn indenrigsluftfart i 2030 betyder, at den kan spille en markant rolle i et grønt mobilitetssystem, særligt i forhold til at binde landsdelene sammen. Vi håber derfor, at transportministeren vil tage godt imod dette oplæg, og vi bidrager selvfølgelig gerne yderligere til et forhåbentlig kommende arbejde med en grøn mobilitetsplan,” lyder det fra Christian Poulsen.

Sigter på bedre regional luftfartsmobilitet
Indenrigsluftfarten har allerede en vigtig rolle i eksempelvis Nordjylland og Bornholm. På Danmarks største indenrigsflyrute mellem København og Aalborg er der årligt 800.000 passagerer mod et sted mellem 100.000 og 150.000 på toget, og mellem København og Rønne har tidligere undersøgelser vist, at flyet er den transportform, der har den mindste klimabelastning.

Ifølge Dansk Erhvervs oplæg er der to forhold, der betyder, at indenrigsluftfarten kan få en endnu vigtigere rolle i fremtiden, end den allerede har i dag for eksempelvis Nordjylland og Bornholm.  

Dansk Erhverv sætter sin lid til den politiske aftale om grøn indenrigsflyvning fra 2030 med en samtidig ambition om inden udgangen af 2025 at præsentere den først hele grønne indenrigsrute. Derudover sker der, ifølge Dansk Erhverv, i øjeblikket meget på den teknologisk front i forhold til at udvikle mindre eldrevne flytyper, der kan genoplive smallere indenrigsruter og bidrage til at skabe regional luftfartsmobilitet.

Det er således tanken, at en ny regional luftfartsmobilitet kan bæres af mindre eldrevne fly, der kan supplere den nuværende indenrigsflyvning, så den ikke alene bliver fokuseret på flytrafik til og fra hovedstaden, men også åbner op for flyruter mellem større danske provinsbyer.

Forslag til fire konkrete analyser
Dansk Erhverv har opstillet forslag til fire konkrete analyser, der bør indgå i arbejdet med en grøn mobilitetsplan. De skal afdække potentialet i den eksisterende indenrigsflyvning samt fokusere på mulighederne for at skabe en egentlig regional luftfartsmobilitet.

  • Screening af de eksisterende ruter og vurdering af mulighederne for potentielle nye ruter i lyset af de nye teknologiske muligheder, der er på vej
  • Vurdering af overflytningspotentiale og trafikale effekter af grøn luftfart, hvis udbuddet af indenrigstrafik øges
  • Estimering af omkostninger til tilpasning og etablering af infrastruktur i de danske lufthavne, der understøtter grønne flyvninger
  • Vurdering af passagergrundlag, overflytningspotentiale fra andre transportformer og samfundsøkonomiske effekter ved ruteflyvning fra nye relationer

Det understreges samtidig, at Dansk Erhverv derudover gerne ser, at der udarbejdes en egentlig luftfartsstrategi. Den seneste udgave er i øvrigt fra 2017, og den indeholder ikke et eneste ord om grøn luftfart. En ny lufthavnsstrategi kunne i stedet fokusere på, hvordan indenrigsluftfart kan skabe større sammenhængskraft i Danmark.

 

Relaterede artikler:

Dansk Erhverv bakker op om udvidelse af lufthavn

Fra CPH til branchedirektør i Dansk Erhverv

Dansk Erhverv: Stop værdidebatten om Københavns Lufthavn