Luftfartsselskaber ud med milliardoverskud

Luftfartsbranchen vejrer morgenluft. Nye tal fra brancheorganisationen IATA viser, at 47 af verdens største luftfartsselskaber i 2. kvartal 2010 tilsammen havde et overskud på næsten 23 milliarder kroner efter skat. De europæiske selskaber halter dog bagefter i forhold til amerikanske og asiatiske konkurrenter.

Klagesangene har domineret billedet længe, og der er lang vej endnu før balancen mellem udbud og efterspørgsel er endeligt genoprettet. Men ikke desto mindre vejrer verdens største luftfartselskaber morgenluft efternye tal fra luftfartsorganisationen IATA.

I 2. kvartal 2010 tjente 47 af verdens største luftfartsselskaber tilsammen $3,9 milliarder efter skat.Det fremgår af IATAs seneste udgave af Airlines Financial Monitor.

Overskuddetsvarer til godt 22,6 milliarder danske kroner og er en voldsom resultatforbedring i forhold til samme periode året før, hvor selskaberne tabte sammenlagt$900 millioner.

Tallene fra IATA afslører imidlertid også, at deeuropæiske selskaber halter bagefter med indtjeningen i forhold til amerikanske og asiatiske konkurrenter. Nordamerikanske luftfartsselskaber stod med et overskud efter skat på $1,74 milliader således for næsten 45 % af det samlede overskud.

Asiatiske luftfartsselskaber tog sig af ydeligere 30 % af overskudskagen, mens de europæiske selskaber umiddelbart stod for 26 % af overskuddet.

Denne fordelingviser dog ikke den reelle indtjening da man bagde europæiske selskabers samlede overskud på $1,02 milliarder finder en stor gevinsthos især Air France-KLM og Lufthansa fra salget af aktierne i det nu børsnoterede Amadeus. I 2. kvartal var gevinsten fra dette aktiesalg på $1,2 milliarder og renset for denne engangsindtægt vardeeuropæiske selskabers overskud i realiteten et underskud.

Decideret tilbagegang var der for de latinamerikanske luftfartselskaber, hvor et overskud i 2. kvartal 2009 på en halv milliard dollar blev til et underskud i 2. kvartal 2010 på $36 millioner.

Ifølge IATA har markedet for jetbrændstof været usædvanligt rolig i de seneste 12 måneder, men selvom der ikke forventes de store udsving i det næste år ses alligevel en opadgående tendens.

Samtidig bemærkerIATA, at der i øjeblikket tilbageføres stor kapacitet til markedet for både luftfragt og passagerflyvninger. Der er underskrevet mange nye ordrer, og andre fly føres nu tilbage i drift. Derfor er der en risiko for nyoverkapacitet, isærinden forpassagerflyvninger, hvor kapaciteten øges hurtigere end den forventede efterspørgsel.

Ifølge IATA er udfordringen ikke mindst, at billetpriserne ikke er vendt tilbage til tidligere niveauer. Generelt er billetpriserne for Economy-class 5 % lavere end før finanskrisen, mens premium billetter ligger 20 procent under niveauet fra starten af 2008.

IATA ser derfor med en vis bekymring på tallene, der viser, at genopretningen er trådt ind i en lidt sløvere fase. Forventningerne til indtjeningen er ellers store blandt investorerne. Aktiekurserne på luftfartsselskaberne generelt er således steget med 73 %siden lavpunktet i starten af 2009.

Det er især denordamerikanske og asiatiske selskabers aktiekurser, der trækker op, mens de euorpæiske luftfartssselskaber også her er trukket i slæbesporet.