Lufthansa, München Lufthavn og Fraport AG afviklede et fælles pressemøde. (Foto: Lufthansa | Twitter.com | PR)

Lufthansa og to tyske lufthavne i fælles EU-appel

Tre store navne i europæisk luftfart er kommet med en fælles opfordring til EU, da de frygter, at et nyt lovforslag fra unionen vil ramme skævt og favorisere flyselskaber fra andre verdensdele.  

Klimapakken ’Fit for 55’ skaber stigende bekymring blandt flere væsentlige aktører i europæisk luftfart. Pakken er udtænkt af EU, og kort sagt indeholder den forslag til opdateringer af den gældende lovgivning, der skal gøre EU i stand til at indfri målet om at være klimaneutral i 2050.

Det skal blandt andet ske ved at justere på den lovgivning, der gælder for klimaområdet, energisektoren samt transporten til lands, til vands og ikke mindst i luften. Der er dog dele af ’Fit for 55’, som bør laves om, lyder det.

Meldingen kommer samstemmende fra henholdsvis luftfartskoncernen Lufthansa, München Lufthavn samt Fraport AG, der står for driften af lufthavnen i Frankfurt. Det fortalte de tre parter på et fælles pressemøde, der fandt sted i netop Frankfurt Lufthavn.

Tre punkter skal bedre luftfartens klimaaftryk
Som en del af klimapakken er der blevet foreslået tre tiltag, der vil påvirke luftfarten. Først og fremmest ønsker EU at beskatte petroleum, der blandt andet benyttes til fremstilling af flybrændstof.

Samtidig vil EU også stramme reglerne for at foretage såkaldt emission trading, som grundlæggende er et system, der gør det muligt for virksomheder at købe sig til en form for kvote for hvor meget CO2, der må udledes i løbet af et givent tidsrum.

Såfremt en virksomhed får behov for at udlede mere end den indkøbte mængde, er man nødt til at investere i yderligere kvoter hos andre selskaber. Idéen er, at man via denne metode introducerer en økonomisk slagside ved eksempelvis CO2-udledninger.

Slutteligt vil EU også at øge kravet til hvor meget bæredygtigt flybrændstof, der skal iblandes på en given flyvning. Hidtil har der været lagt op til, at der fra 2025 ved lov kræves, at flyselskaberne har minimum to procent grønt brændstof i tankene. Denne procentsats vil så stige gradvist frem mod 2050.

Vil ikke stoppe udledninger
Både Lufthansa og de to tyske lufthavne udtrykker bekymring over, at disse regler kun vil gælde for virksomheder, der befinder sig i unionen, mens selskaber fra ikke-medlemslande fortsat vil kunne beflyve EU-destinationer, men slipper for at skulle leve op til de skærpede krav.

Det vil betyde, at en del af CO2-udledningerne ikke stoppes. I stedet vil kulstoffet bare blive udledt af flyselskaber fra andre verdensdele, lyder det.

De tre aktører påpeger ligeledes, at lovgivningen derudover også vil være konkurrenceforvridende i en vis grad, da ’Fit for 55’ i sin nuværende form vil medføre større omkostninger for flyselskaber og lufthavne i EU, hvilket kan føre til færre flyforbindelser, mindre værdiskabelse samt færre jobs i den europæiske luftfartsbranche.

Selskaber bør have lige vilkår
Derfor opfordrer Lufthansa, München Lufthavn og Fraport AG både EU-Kommissionen og Det Europæiske Råd til, at ’Fit for 55’ justeres, så der stilles de samme krav til selskaber fra EU og de konkurrenter, der stammer fra et land, som ikke er medlem af unionen.

Det slår koncerndirektør Carsten Spohr fra Lufthansa fast.

”Det kan ikke være i hverken EU’s eller Europas interesse at stille europæisk luftfart ringere med ’Fit for 55’ og derved svække branchens internationale konkurrenceevne. Luftfartens CO2-udledninger vil bare blive flyttet men ikke reduceret med de tiltag, som er planlagt. Det vil betyde, at Europa bliver mere afhængig af tredjelande med hensyn til transportpolitikken, og det kan ikke være hensigten.”

 

Relaterede artikler:

Skandinaviske lufthavne følger ikke SAS i ny alliance

SAS tilslutter sig europæisk luftfartsalliance

IATA: Afgifter fremmer ikke bæredygtig luftfart