Michael Binzer: Vi mener det alvorligt!

Som et led i lockoutvarslet har kabinepersonale og piloter hos Air Greenland modtaget et varselsbrev, hvori det fremgår, at ansættesforholdet ophører den 9. januar 2011. Administrerende direktør Michael Binzer understreger, at selskabet mener det alvorligt.

Der er stadig ingen løsning på striden mellem Air Greenland og selskabets piloter, hvilket betyder, at den varslede lockout kan træde i kraft på søndag den 9. januar, hvis parterne ikke inden er kommet overens.

Trods forhandlinger med Serviceforbundet, Flyvebranchens Personale Union (FPU) og Flyvebesætningsforeningen for Grønland (FFG) er det endnu ikke lykkedes parterne at nærme sig hinanden.

Ifølge Air Greenland ønsker Serviceforbundet en kortvarig aftale for blot et år, mens Air Greenlands ledelse ønsker at fastholde kravet om en langsigtet løsning, så konkurreceevnen kan styrkes.

“Vi ønsker at understrege overfor personalet, at vi mener dette meget alvorligt,“ siger administrerende direktør Michael Binzer fra Air Greenland til AG/Grønlandsposten.

Air Greenland har også modtaget kritik for at have inddraget kabinepersonalet i piloternes konflikt til trods for, at der er andre varselsregler for kabinebesætningerne. “Det er sådan set underordnet, hvilke varslingsregler kabinepersonalet har. Vi ser på det som, at de er under samme hovedforbund,“ konstaterer Michael Binzer.

Parter mødes torsdag eftermiddag i Forligsinstitutionen i København.

I mellemtiden forberedes en sympatikonflikt hos 3F-medlemmerne i Danmark. Allerede før jul kunne 3F Kastrup orientere sine medlemmer om, at der ville blive iværksat sympatikonflikt fra 9. januar, hvis der ikke var opnået en løsning inden.

Det betyder, at ingen medlemmer af 3F Transportgruppen, der erbeskæftiget ved arbejdsgiverforeningerne Dansk Erhverv, DI samt Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening må udføre arbejde og leverancer til Air Greenland fra søndag den 9. januar ved normal arbejdstids begyndelse.

Foto: Hvis parterne i Air Greenland-konflikten ikke har fundet en løsning inden 9. januar, vil flyene blive stående på jorden.