Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA). (Foto: Niels Hougaard)

Minister: Et skelsættende år for luftfarten i Danmark

DEBAT: 2017 har været præget af stor uenighed i den danske luftfartsbranche, påpeger transportminister Ole Birk Olesen, der i 2018 vil holde et vågent med CPH’s udbygningsplaner.

Af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen 

2017 går på hæld. Det har været et begivenhedsrigt år for dansk luftfart, som for alvor er kommet på det politiske landkort.

Den helt store begivenhed har naturligvis været regeringens luftfartsstrategi. Strategien har en meget klar målsætning om at skabe flere flyruter og flere daglige afgange til, fra og internt i Danmark. Det er derfor en strategi, jeg som minister er meget stolt af.

Det er ikke nogen hemmelighed, at der har været stor uenighed internt i luftfartsbranchen i de seneste år. Det gælder ikke mindst omkring ændringen af reguleringen af lufthavnstaksterne, som træder i kraft den 1. januar 2018. En regulering, der fra årsskiftet skaber rammerne for ligeværdige og transparente takstforhandlinger mellem parterne. Jeg tror samtidig, at den nye regulering og de andre udviklinger, der har været inden for branchen det seneste år, vil skabe et solidt fundament for et fremadrettet konstruktivt samarbejde.

Indenrigsflytrafikken i fokus
Indenrigsflytrafikken har også været i fokus i 2017. Københavns Lufthavn har meldt ud, at de vil gennemføre en incitamentsordning, hvor taksterne på flyvninger til en række regionale lufthavne bliver reduceret med 35 pct. Det kommer indenrigstrafikken til gode og styrker samtidig lufthavnens position som nordeuropæisk knudepunkt. Det er en god nyhed, som i øvrigt ligger i fin forlængelse af luftfartsstrategien.

I 2018 åbner den nye og udbyggede sikkerhedskontrol i Københavns Lufthavn, som skal sikre, at der i de kommende år er plads nok og ventetiderne ikke bliver for lange. Det er godt for passagererne, som ikke er tjent med uforudsigelig ventetid. For at sikre rimelige og forudsigelige ventetider, har jeg for nyligt også sendt et lovforslag i høring, som blandt andet skal skabe vejen for at der kan fastsættes konkrete mål for maksimale ventetider i sikkerhedskontrollen, så vi sikrer passagererne en vis forudsigelighed.

Lovforslaget indeholder også et tiltag om investeringsstøtte til security-udgifter i mindre, regionale lufthavne, som har særlige finansieringsudfordringer med implementering af ny security-regulering. Ordningen skal være med til at sikre levedygtigheden af flere lokale lufthavne og styrke indenrigstrafikken og sammenhængskraften i Danmark.

For at styrke sammenhængskraften mellem landsdelene indeholder luftfartsstrategien også et initiativ om, at indenrigsflytrafikken skal indgå på Rejseplanen på lige fod med den øvrige kollektive trafik. Det er noget, luftfartsbranchen længe har efterspurgt, så jeg håber, at parterne snart bliver enige om de sidste detaljer i arbejdet, så projektet kan blive igangsat i det nye år.

Fair konkurrencevilkår i luftfarten
Der har i 2017 også været fokus på fair konkurrence i luftfarten. Fra dansk side har vi sat fokus på gennemsigtighed og klare regler. I marts sendte vi et dansk initiativ til EU-Kommissionen – i daglig tale kaldet ”Lex Luftfart” – som et indspil til mere klare regler for arbejdsvilkår i den europæiske luftfartsbranche. Jeg har efterfølgende rejst problemstillingen for mange af mine europæiske kollegaer, og det er et emne, jeg fortsat vil arbejde for på europæisk plan i 2018.

Det store fokus på europæisk plan har det seneste år dog været på konkurrencen fra lande uden for Europa. Her har EU-Kommissionen fremsat et forslag, som bedre skal sikre de europæiske flyselskaber mod unfair konkurrence fra selskaber fra eksempelvis golfstaterne. Det er vigtigt, at EU som helhed har fokus på sikre, at EU-luftfartsselskaber ikke stilles ringere end tredjelandsselskaber i den stigende globale konkurrence. Jeg ser derfor frem til at følge forhandlingerne i det nye år.

Det nye års begivenheder
I det nye år glæder jeg mig til at se på, hvordan Københavns Lufthavn vil tage højde for tværbanen i deres udbygningsplaner. Og så vil ruteudviklingen komme på dagsordenen. Det er et vigtigt område, fordi ruteudviklingsindsatsen har høje gevinster ved øget tilgængelighed. Det er derfor vigtigt for regeringen, at arbejdet med ruteudvikling bliver understøttet og koordineret. Arbejdet skal bl.a. sikre, at ruteudviklingen i Vestdanmark bliver opprioriteret og bedre struktureret end i dag.

Jeg vil til sidst gerne sige tak til den samlede danske luftfartsbranche for at have bidraget til begivenhederne i 2017. Jeg ser frem til endnu et begivenhedsrigt år i 2018, hvor vi kan fortsætte det konstruktive samarbejde om at skabe de bedste forudsætninger for udviklingen af dansk luftfart. Godt nytår!


Dette indlæg er det tredje i en serie af debatindlæg, som CHECK-IN.dk bringer i jule- og nytårsperioden.

 

Relaterede artikler:

SAS: Strategierne kommer ud at flyve

Billund Lufthavn: Vejen frem går gennem samarbejde