Nedjustering med konsekvenser hos Cimber Sterling

Det hårdt plagede flyselskab Cimber Sterling har nu nedjusteret forventningerne til et underskud i størrelsesordenen 200 – 220 mio. kr. Medarbejderne går 10 % ned i løn, og tidligere SAS-chef Lars Bording tiltræder som kommcerciel direktør.

Den 1. december blev Cimber Sterling Group A/S noteret på fondsbørsen. Allerede på den 12. børsdag måtte Cimber Sterling nedjustere forventningerne til 2009/10-resultatet. Regnskabsperioden i selskabet er fra 1. maj til 30. april.

Den nye nedjustering kommer på baggrund af øget konkurrence med et hårdt pres på priserne, reduceret efterspørgsel og ekstraomkostninger til bl.a. de-icing i forbindelse med den hårde vinter.

Den såkaldte yield (gennemsnitlige passagerindtægt) er faldet med 7 % i 3. kvartal, der går fra november måned frem til udgangen af januar måned. Her er det særligt Norwegians indtog i Karup fra 12. januar, der har påvirket yielden markant i slutningen af kvartalet.

Da der sælges færre flybilletter end forventet, bliver omsætningen nedjusteret fra DKK 1.675 – 1.725 mio. kr. til DKK 1.545 – 1.605 mio. kr. Altså en nedjustering i omsætningen på ca. 120 mio. kr. Hvad der er værre, er den markante nedjustering i det primære driftsresultat fra et forventet underskud på 60 mio. kr. til et underskud, der ender et sted mellem 200 og 220 mio. kr.

Forventningerne til det regnskabsår, der går fra 1. maj 2010 til 30. april 2011 er dog positive. Her forventer selskabet et primært driftsresultat i niveauet +/- DKK 30 mio. kr. Forventningerne baseres på en stor interesse for sommerprogrammet 2010, et stærkt optimeret produktionsprogram samt igangsætningen af “Odin“ og “Thor“ projektprogrammerne, der bl.a. for nylig førte til bagagetillæg på selskabets flyvninger.

I et af de to nævnte projektprogrammer indgår også en reduktion af personaleomkostningerne. Alle medarbejdergrupper har vist vilje til at gå 10 % ned i løn over de kommende 12 måneder. Direktion og bestyrelse er gået i spidsen og har allerede sænket sit honorar.

“Jeg er stolt af at stå i spidsen for et selskab, hvor medarbejderne så engageret bakker op. Der er sendt et klart signal til omverdenen om, at vi i Cimber Sterling står sammen om at udfordre markedet – og at vi vil være ’Hele Danmarks flyselskab’. Medarbejderne har udvist en meget flot opbakning til de initiativer, selskabet har sat i gang for at styrke den samlede konkurrencekraft. Hensigtserklæringen er blevet til i en god tone og efter enighed mellem ledelsen og medarbejdergrupperne,“ siger Jacob Krogsgaard, CEO hos Cimber Sterling Group A/S.

For yderligere at styrke selskabet har Cimber Sterling ansat tidligere SAS-chef Lars Bording som ny kommerciel direktør. Herudover indtræder Steen Neuchs Vedel som ny Chief Operating Officer, mens Jørgen Nielsen udtræder afdirektionen for at hellige sig forretningsudvikling.

Kursen på selskabets aktier lukkede i går i 4,69 svarende til en børsværdi på 213 mio. kr. – mod 455 mio. kr. ved børsintroduktionen den 1. december 2009. Når fondsbørsen åbner kl. 09.00 vil det vise sig, hvordan investorerne reagerer på meddelelsen.