Norsk havarirapport kritisk overfor Cimber-flytype

Den norske havarikommission har netop offentliggjort en rapport om et næsten-havari med et Cimber CRJ200-fly i Oslo-Gardermoen i januar 2008. På baggrund af syv havarier med flytypen under vintermæssige forhold, konkluderer havarikommissionen, at det grundlæggende sikkerhedsproblem med flytypen ikke er løst.

Hos A.P. Møller-Mærsk har man et firmafly af typen Canadair CL-600-2B16 Challenger 604, der jævnligt transporterer rederne og hr. Møller rundt omkring i verden.

Hos Cimber Sterling har man også jetfly af samme grundtype og fra samme fabrikant, men i noget større udgave. Men hos det sønderjyske luftfartsselskab anvendes flyene til rutedrift på indenrigsruterne samt de regionale ruter.

Flyene har i daglig tale betegnelsen CRJ200 med typebetegnelse CL-600-2B19og er bygget på samme skrog, som CL-600 serien af forretnings-jetfly, mener blevet“strukket“ i længden, så der er plads til 50 passagerer. Flytypen blev oprindeligt designet af grundlæggeren af firmajet-selskabet Lear Jet, men blevsenere overtaget af Canadair og sidenhen Bombardier-flyproducenten.

Et af disse fly (OY-RJC)varhos daværendeCimber Air den 31. januar 2008involveret i et næsten-havari i Oslo-Gardermoen lufthavnen. Flyet mistede opdrift på højre vinge umiddelbart efter, at det var kommet i luften, hvorefter det rullede ukontrolleret 40 grader mod højre. Det lykkedes dog besætningen at genvinde kontrollen over flyet.

Heldigvis var der ingen passagerer ombord, idet der var tale om en “færge-flyvning“, hvor flyet med fire besætningsmedlemmer var på vej fra Oslo-Gardermoen til Københavns Lufthavn. Flyet var forinden blevet omdirigeret fra Kristiansand p.g.a. vejret, og passagererne var blevet sat af i den norske hovedstadslufthavn.

Wing Anti-Ice ON ikke aktiveret

I en netop offentliggjort rapport fra norske Statens Havarikommisjon for Transport konkluderes det, at flyets vinge har vist sig at være særlig udsat for såkaldt “forurening“, hvilket vil sige sprøjt fra flyets næsehjul. Derfor er det kritisk, at vingens forreste kant er opvarmet under vintermæssige forhold, således at der ikke er risiko for, at is, sneog andet nedbørkan sætte sig fast på på den forreste del af vingen og forhindre opdriften. Oftest vil af-isningsvæsken nemlig løbe af under flyets startløb.

Det er præcist, hvad der skete med det pågældende Cimber-fly. Men besætningen havde ved en fejl ikke fået aktiveret knappen med “Wing Anti-Ice ON“, hvorfor vingen på flyet ikke var opvarmet.

Den norske havarirapport fortæller, at i perioden 2002-2008 havarerede seks fly i CL-600-serien underafgang ved vintermæssige forhold. Det hedder endvidere:“I kølvandet på disse havarier er der fortløbende blevet iværksat tiltag for at sikre, at vingen er ‘ren’ ved afgang og for at sikre, at piloterne benytter en korrekt afgangsteknik. Det er havarikommisionens opfattelse, at de iværksatte sikkerhedstiltag ikke har før til en definitiv løsning af det grundlæggende problem.“

Accepterer indhold af rapporten

Denne konklusion har man noteret sig hos Cimber Sterling, der i dag opererer 11 fly af typen CRJ200 – heraf fem på vegne af SAS.

“Vi har gennemgået rapporten og accepteret indholdet. Vi er i løbende dialog med fabrikanten og ved, at de har arbejdet på en automatisk løsning til at advare piloterne, men teknologien er endnu ikke tilstede for en stabil løsning,“ siger COO Steen Neuchs Vedel fra Cimber Sterling til CHECK-IN.dk.

At forkanten af vingerne (Wing Anti-Ice ON)er opvarmet under vinterlige forhold er ifølge den norske havarikommission kritisk, hvorfor der er behov for pålidelige systemer, der kan sikre dette. Hertil siger Steen Neuchs Vedel:

“Umiddelbart efter hændelsen i 2008 foretog vi de første procedurelle ændringer, således at der i dag er skabt mere fokus på brugen af af-isningsudstyret. Dette gennem specifikke cockpit-briefings, ændrede betjeningsprocedurer og en bekræftelse fra begge piloter på, at systemet er aktiveret og funktionsdygtigt, inden startløbet bliver påbegyndt.“

Står inde for CRJ200 i vintervejr

Han fortæller endvidere, at Cimber Sterling´sCRJ-piloter hver efterår gennemgår et særligt “vinterkursus”, hvorman får genopfrisketviden omkring de mere kritiske emner, som eksempelvis aerodynamik. Herudover er operation under vinterforhold et tilbagevendende emne iselskabets grunduddannelse ogvedligeholdelsestræning.

Cimber Sterling måtte i de sidsteseks uger af vinterfartplanen 2010/11 aflyse en række afgange, angiveligt p.g.a. ekstraordinære tekniske eftersyn af CRJ-200 flyene, der har været hårdt prøvet i vintervejret.

“Der kan ikke entydigt drages paralleller mellem de ekstraordinære tekniske eftersyn og vintervejret,“ siger Steen Neuchs Vedel og tilføjer “CRJ200 bliver opereret i alle egne af verden, herunder også egne, derlejlighedsvis byder på skrappere vintervejr, end det vi generelt oplever i Skandinavien.Vores egne erfaringer gennem snart 11 års operation af CRJ200, gør at vi roligt kan sige at vi står inde for CRJ200 – også i vintervejr.“

Hændelsen i Oslo-Gardermoen den 31. januar 2008 blev indrapporteret af daværende Cimber Air´s Air Safety Manager, der kontaktede såvel den norske som den danske havarikommission få timer efter, at flyet var landet sikkert i Københavns Lufthavn.

FAKTA: Animation af hændelsesforløbet