Ryanair gjorde sin entré i Rygge i 2009.

Norsk regering: Ryanair-ansatte skal betale skat i Norge

Den norske regering har valgt at offentliggøre en åben brevveksling mellem Ryanair-bossen Michael O´Leary og Norges finansminister Sigbjørn Johnsen. Presset på Ryanair synes at vokse med de seneste skriverier.

Striden mellem den norske regering og Ryanair synes at være blevet optrappet. Det skete efter, at Ryanair-koncernchef Michael O´Leary den 17. april sendte et åbent brev til den norske finansminister, Sigbjørn Johnsen.

I brevet fra Michael O´Leary hævdes det, at selskabets ansatte på basen i Rygge syd for Oslo formelt er ansat I Irland og derfor skal beskattes der i henhold til den nugældende dobbeltbeskatnings-aftale mellem Norge og Irland.

“Ryanairs investering i Norge og vores voksende trafik og turisme i Norge har været udsat for falske påstande og upræcis kritik fra norske fagforeninger samt upræcis kritik fra norske ministre,“ tilføjer Ryanair-bossen i sit brev til finansminister Sigbjørn Johnsen.

Men retorikken og argumenterne preller tilsyneladende af på den norske finansminister. Han slår i et svarbrev fast, at Ryanair-personale bosat i Norge er fuldt skattepligtige i landet. Der henvises til artikel 24, stykke 2 i den norsk-irske dobbeltbeskatningsaftale.

“Under en sådan bestemmelse, kan Norge som bopælsstat altid beskatte irsk-ansatte med bopæl i Norge, men vil give et fradrag i norsk skat for den skat, der allerede er betalt i arbejdsgiverens hjemland,“ skriver Sigbjørn Johnsen.

Svarskrivelsen og det oprindelige brev fra Ryanair har den norske regering valgt at offentliggøre på finansministeriets hjemmeside. Begrundelsen herfor er, at Michael O´Leary har sendt sin henvendelse til den norske finansminister som et åbent brev.

Presset Ryanair-chef
Det er tilsyneladende en presset Ryanair-chef, der er kommet i infight med de norske fagforeninger og den rød-grønne norske regering.

Michael O´Leary underlader da heller ikke at lange ud efter SAS og Norwegian, som han mener, at den norske regering favoriserer. Han mener, at norsk-baserede ansatte på internationale flyvninger hos SAS også bør betale skat i Norge, hvis regeringen skal håndhæve lovgivningen retfærdigt.

“Loven bør også gælde for ansatte i norsk-registrerede fly, hvad enten de har base i Bangkok eller Spanien. Hvis Norge ønsker at ændre beskatningsreglerne, så er det en sag, der skal drøftes med andre europæiske regeringer, men man kan ikke operere med et sæt regler for norske krydstogtskibe, fiskefartøjer eller boreplatforme og et andet sæt regler for et irsk flyselskab, der opererer irsk-registrerede fly på internationale flyvninger,“ skriver Michael O´Leary.