Novia med negativ egenkapital

Handlingselskabet Novia kom ud af 2012 med en negativ egenkapital. Men ejerne tror så meget på de igangsatte effektiviseringstiltag, at de ikke har fundet det nødvendigt at tilføre ny kapital.

Københavns Lufthavns næststørste handlingselskab, Novia, kom ud af 2012 med et dundrende underskud på 10 mio. kroner før skat.

Underskuddet var medvirkende til, at selskabet ved regnskabsårets afslutning havde en negativ egenkapital på knap 27,2 mio. kroner. Derfor fremgår det også af årsregnskabet, at Novias moderselskab, svenske Aviator Airport Alliance Europe AB, har afgivet en garanti om at tilføre frisk kapital på op til 40 mio. svenske kroner inden juni 2014.

Viser fremgang
Ved nærmere eftertanke er Aviator dog kommet frem til, at det ikke er nødvendigt med de ekstra midler. Økonomien i Novia udvikler sig nemlig positivt.

”Vores 5-års plan viser væsentlig fremgang i indtjening fremadrettet. Blandt andet på baggrund af lokale effektivitets- og omkostningsbesparende tiltag, men også i høj grad på baggrund af de synergieffekter Novia vil kunne høste ved at være en del af Aviator koncernen,” forklarer Novia’s direktør, Ole Brinks Andersen, til CHECK-IN.dk.

Han fortsætter:

”Set i lyset af fremtidsudsigterne har vores ejere ikke fundet det nødvendigt med kapitaltilførsel og har i stedet valgt at afgive garanti for en tilsvarende sum, der sikrer kreditorerne.”

Det er sjette år de seneste ni år, at egenkapitalen er negativ. Siden 2004 har Novia kun kunne fremvise en positiv egenkapital i årene 2008, 2009 og 2010.

Underskud reduceret
Omsætningen i 2012 blev på 389 mio. kroner. Det er en lille fremgang i forhold til året før. Til gengæld blev underskuddet reduceret væsentligt. I 2011 måtte Novia således notere sig et underskud på over 30 mio. kroner.

Novia beskæftigede i 2012 i gennemsnit hvad der svarer til 623 fuldtidsansatte. Selskabet håndterer bagage og checker passagerer ind for selskaber som Norwegian, airberlin, KLM, Air France, British Airways, Emirates og mange andre. Fornylig valgte Qatar Airways dog at opsige deres aftale med Novia med virkning fra midten af november.