Ny vejledning for EU-passagerforordning

EU-Kommissionen har netop udsendt opdaterede retningslinjer for kompensation ved aflysninger og forsinkelser hos flyselskaberne.

EU´s passagerforordning 261/2004 har gennem mange år været genstand for store diskussioner, hvor især flyselskaberne mener, at forordningens regler og kompensationsstørrelser er ude af trit med virkeligheden og ikke på nogle måneder fremmer intentionerne om at skabe bedre rammevilkår for luftfarten i Europa.

Det har længe været et ønske, at reformere EU261/2004, men en aktuel konflikt mellem England og Spanien omkring Gibraltar har paradoksalt nok betydet, at forordningen ikke kan opdateres, da det kræver alle medlemslandenes tilslutning, og det er ikke muligt så længe Gibraltar-konflikten kører.

Med udsigten til, at millioner af europæere skal på flyrejse i de kommende måneder, har EU´s transportkommissær Violeta Bulc valgt at fortolke den eksisterende forordning i et ny sæt retningslinjer, der blev præsenteret den 10. juni.

“Transport handler først og fremmest om mennesker, og jeg er stolt over, at EU beskytter passagererne på alle transportformer. De retningslinjer vi netop har offentliggjort vil bringe yderligere klarhed samt støtte det legale grundlag, så vi sikrer, at reglerne bliver efterlevet korrekt. Alle EU-borgere, der rejser med fly bør have den beskyttelse, som de har ret til,” udtaler slovenske Violeta Bulc i en pressemeddelelse.

Behov for nye regler
Hos luftfartsindustrien er der ikke begejstring over de nye retninglinjer, som ifølge Dansk Luftfart bygger på en række afgørelser ved EU-domstolen, der markant har udvidet forordningens anvendelsesområde, således at regelfortolkningen er kommet ud af proportioner.

”Forordningen har desværre været så upræcis, at anvendelsen nærmest er ude af kontrol, hvilket i den grad belaster luftfarten. De nye retningslinjer slår en tyk streg under behovet for at få revideret reglerne”, siger Per Henriksen,  fra DI Transport og Dansk Luftfart.

De nye retninglinjer præciserer blandt andet, at en flyafgang, hvor flyet må vende tilbage til afgangslufthavnen på grund af tekniske vanskeligheder er at betragte som en aflysning. Ligeledes er det en aflysning, hvis man lander i en anden ankomstlufthavn end der er anført  billetten, med mindre passageren tilbydes tranport til det endelige bestemmelsessted.

På baggrund af en dom ved EU-domstolen er det også fastslået, at en forsinkelse på tre timer og derover ved ankomst svarer til en aflysning og dermed giver de samme rettigheder for kompensation. Ankomsttidspunktet måles på det tidspunkt, hvor en af flyets døre åbnes op og passagererne har lov at forlade flyet.

Usædvanlige omstændigheder
Det område, hvor der oftest opstår uoverensstemmelser mellem flyselskaberne og deres passagerer er fortolkningen af, hvad der er usædvanlige omstændigheder. Her har EU-Domstolen præciseret, at tekniske fejl ikke er usædvanlige omstændigheder.

“Selvom en teknisk fejl, der er opstået pludseligt, ikke kan tilskrives mangelfuld vedligeholdelse og heller ikke er blevet opdaget under et sædvanligt eftersyn, er en sådan teknisk fejl ifølge Domstolen ikke omfattet af definitionen af “usædvanlige omstændigheder”, når den er et led i det berørte luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse,” hedder det i den nye vejledning. Undtaget er dog fabrikationsfejl fra flyproducenten eller skader på flyet som følge af sabotage- eller terrorhandlinger.

Skader på flyene som følge af sammenstød med mobile trapper og ramper er ifølge EU-Kommissionen heller ikke ekstraordinære omstændigheder, da det ifølge EU-Domstolen er en normal aktivitet i forbindelse med udøvelse at luftfart at benytte mobile trapper.

“Et sammenstød mellem et fly og sådan en mobil trappe må derfor anses for en begivenhed, der indtræffer som et led i det transporterende luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse.”

Ifølge Flyforsinkelse.dk er der årligt over 600.000 tilfælde, hvor danske rejsende har ret til kompensation i forhold aflysninger, forsinkelser eller nægtet boarding.

FAKTA

Fortolkningsvejledning vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004

 

Relaterede artikler:

Dansk Luftfart advarer mod straffekultur

Større mulighed for straffesager mod flyselskaber

AirHelp går i kødet på flyselskaberne

Dansk Luftfart: Nye passager-regler kan true flysikkerheden

EU 261/2004: Den forhadte forordning