Ankommende fly i Københavns Lufthavn (Foto: Morten Lund Tiirikainen)

Nyt akademi for flyforskning ser dagens lys

Det nye Dansk Aeromobilitets Akademi under Aalborg Universitet skal komme med bud på, hvordan fremtidens luftfart skal udvikles.

Hvilken samfundsmæssig betydning har luftfarten? Og hvordan skal fremtidens luftfart udvikles i forhold til behovet for en grøn omstilling? Det er nogle af de spørgsmål, som et nyt akademi for flyforskning under Aalborg Universitet skal undersøge nærmere.

Den nye forskningsorganisation, der har fået navnet Dansk Aeromobilitets Akademi, skal løbende være med til at udvælge og understøtte de mest samfundsrelevante emner for dansk flyforskningen.

Et underbelyst forskningsområde
Baggrunden for etableringen af akademiet er, at flyområdet ifølge initiativtagerne i årtier har været næsten helt usynligt på de danske forskningsbevillinger.

”Flyområdet har traditionelt været et af de mest underbelyste forskningsområder i Danmark, og specielt inden for transportforskningen har det været helt fraværende,” siger lektor Claus Lassen fra Aalborg Universitet.

Hovedparten af transportforskning i dag retter sig udelukkende mod biler, kollektiv transport og cykler.

”Specielt den grønne omstilling af flysektoren og det stigende globale behov for erhvervstilgængelighed nødvendiggør et øget fokus på flyområdet. Det er her helt afgørende at skabe en dansk organisation, hvis hovedformål udelukkende er at fremme og kvalificere en øget forskning i flyvning,” siger Claus Lassen.

Et resultat af større flyforskningsprojekt
Dansk Aeromobilitets Akademi er et af de første resultater fra det første større flyforskningsprojekt i Danmark, AirportCityFuture, der løber i perioden 2017-2021 med støtte fra Innovationsfonden.

Det nye akademi kommer til at bestå af en bestyrelse på 10-15 udvalgte eksperter fra luftfartsbranchen, som vil blive udvalgt i de kommende måneder.

Akademiet er organisatorisk placeret under Center for Mobilitet og Urbane Studier på Aalborg Universitet, og det bliver økonomisk afhængig af støtte fra offentlige og private fonde samt medlemskontingent. Akademiet begynder sit arbejde i løbet af året.

Center for Mobilitet og Urbane Studier har blandt andet et tæt samarbejde med Københavns Lufthavn, og sidste år blev Thomas Thessen, der til daglig arbejder som Chief Traffic Forecaster i lufthavnen, udnævnt som adjungeret professor i luftfart ved Aalborg Universitet. Thomas Thessen er Danmarks første flyprofessor.

 

Relaterede artikler:

CPH-ansat bliver Danmarks første flyprofessor

Storstilet forskningsprojekt om dansk luftfart

CPH skal omstilles til fremtidens lufthavn