Adm. direktør Thomas Woldbye, Københavns Lufthavn. (Arkivfoto: Nicolai Perjesi)

CPH skal omstilles til fremtidens lufthavn

NYTÅRSKOMMENTAR: Plads til nye, større og mere energieffektive flytyper er en væsentlig forudsætning for, at CPH kan bidrage til en mere bæredygtig luftfart i Danmark.

Af Thomas Woldbye, administrerede direktør i Københavns Lufthavn

I 2020 fylder Københavns Lufthavn 95 år. Lige siden den allerførste flyvning og opførelsen af den første terminalbygning ”træslottet” i 1925 har der været gang i udviklingen af lufthavnen til gavn for passagerer, flyselskaber og samfundet. Fra Vilhelm Lauritzen terminalen i 1939 til Terminal 2 i 1960 og indvielsen af Terminal 3 i 1998 har fokus været på at skabe en god og effektiv rejseoplevelse for passagererne.

Det ligger således i vores DNA, at vi hele tiden skal videreudvikle lufthavnen, så vi kan møde efterspørgslen fra passagerer, flyselskaber, partnere og vores omverden. I efteråret kunne vi derfor præsentere en opdateret masterplan for, hvordan vi omstiller Københavns Lufthavn til fremtidens lufthavn over de kommende år. Planerne indebærer blandt andet en forskydning af lufthavnens tværbane, så der kan skabes plads til nye standpladser og ikke mindst nye, større og mere energieffektive flytyper.

Omstillingen er helt central for vores ønske om, at Københavns Lufthavn fortsat kan være Nordeuropas knudepunkt til verden og samtidig bidrage til at binde Danmark sammen. Men den er også en væsentlig forudsætning for, at vi kan løfte vores del af omstillingen af dansk luftfart til at blive mere bæredygtig. For som transportminister Benny Engelbrecht for nyligt blev citeret for at sige, så handler klimaudfordringerne ikke om at rejse mindre, men om at vi rejser grønnere. Netop derfor er det afgørende, at branchen står sammen og arbejder mod fælles løsninger, der kan skabe en mere klimavenlig dansk luftfart.

Derfor var 2019 også et afgørende år. Her samarbejdede hele den danske luftfartsbranche om at lancere et fælles klimaudspil og ikke mindst et forslag om en ny klimafond. Ambitionen er at omstille dansk luftfart til at være helt uden CO2-udledning i 2050. Det bakker vi helhjertet op om i Københavns Lufthavn. Første skridt tog vi i 2019 ved at neutralisere den CO2-udledning, lufthavnen genererer. Frem mod 2030 skal vi helt eliminere den CO2-udledning, der kommer fra lufthavnen samt tilbringertrafik. Og vores mange partnere er i gang med lignende initiativer, for eksempel ved at introducere nye flytyper, der udleder langt mindre CO2 end tidligere.

Men det kræver også udvikling af ny teknologi, hvis vi skal lykkes med at gå forrest i den globale, grønne omstilling af luftfarten. Blandt andet skal vi have sat gang i produktion af bæredygtigt flybrændstof. Forskningen peger entydigt på, at det kan lade sig gøre at producere mængder, der kan bruges kommercielt, så det er bare om at komme i gang. Gennem branchens forslag om at etablere Luftfartens Klimafond og regeringens nedsatte klimapartnerskab for luftfarten kan vi sammen med forskere, politikere og grønne organisationer skaffe den nødvendige finansiering og sætte retning og fart på omstillingen til bæredygtig luftfart.

Så 2020 tegner til at blive et spændende år. Ikke alene fordi vi med 95-års fødselsdagen kan markere endnu en milepæl som en af verdens ældste civile lufthavne, men også fordi vi sammen med den øvrige branche for alvor kan tage fat på en nødvendig transformation, der skal gøre luftfarten bæredygtig på den lange bane.

Denne nytårskommentar er den tredje i en serie på fem, som CHECK-IN.dk bringer i jule- og nytårsperioden.

 

Relaterede artikler:

Store ambitioner for de kommende år (koncerndirektør Simon Pauck Hansen, SAS, 27.12.19)

Luftfarten er afgørende for vores fremtid (transportminister Benny Engelbrecht, 23.12.19)