Nyt millionunderskud i rejsemedie

Scandinavian Travel Media, der udgiver Take Off og Stand By, måtte i 2012 indkassere et tab på 2,1 mio. kroner. Dermed har eneejeren Lars Thuesen tabt i omegnen af 4,5 mio. kroner siden rekonstruktionen i april 2010.

Finansmanden Lars Thuesen har stor succes med sin investering i det danske charterflyselskab Jet Time. Gennem sit investeringsselskab Nosca A/S ejer Lars Thuesen 29 procent af aktiekapitalen i det fremadstormende danske flyselskab.

Men det er ikke alle forretninger, der lykkes lige godt for den tidligere koncernfinansdirektør i SAS og sidenhen skandinavisk koncernchef hos Airtours Plc.

I slutningen af april 2010 blevStand By Publishing ApS og Skandinavisk Bladforlag A/S erklæret konkurs ved Sø- og Handelsretten i København.Herefter rekonstruerede Lars Thuesen aktiviteterne i et nyt selskab kaldet Scandinavian Travel Media ApS, som de seneste tre år har udgivet magasinet Stand By samt websiderne standby.dk og takeoff.dk.

Nu foreligger den tredje årsrapport fra Scandinavia Travel Media, og det er bestemt ikke hyggelig læsning. Et samlet driftstab på lidt over 2 mio. kroner blev resultatet af anstrengelserne i 2012. Året før var der et negativt driftsresultat på 1,1 mio. kroner, mens de første syv måneder i 2010 efter rekonstruktionen medførte et driftsunderskud på 1,4 mio. kroner. Dermed har det samlet kostet eneejeren Lars Thuesen 4,5 mio. kroner at drive rejsemedier i løbet af blot to og et halvt år.

Skuffet over branchen
Administrerende direktør i selskabet er Axel Chr. Rasmussen, der i ledelsesberetningen konstaterer, at resultatet ikke har levet op til det forventede. På den baggrund er der iværksat en række tiltag, der skal skabe bedre balance mellem udgifter og indtægter. Bruttoindtægterne var i 2012 i underkanten af 1,4 mio. kroner, mens løn- og personaleomkostningerne alene udgjorde over 3,2 mio. kroner.

Ledelsen forventer, at der kan skabes et positivt driftsresultat og en tydeligere markedspositionering, når de nye tiltag er fuldt implementeret. Men det bliver dog ikke i 2013, at det sker.

“Det bliver også et underskud i år, men til gengæld af en helt anden størrelse. Det bliver til at overskue,“ siger Axel Chr. Rasmussen til CHECK-IN.dk.

Det er et vanskeligt annoncemarked, der er årsagen til fortsat røde tal på bundlinjen hos Scandinavian Travel Media. Og netop branchemedier er meget afhængige af den opbakning, som branchens aktører kan give.

“Vi er skuffede over, at branchen ikke bakker mere op omkring vore medier. Vi har ikke den bevågenhed fra branchen, som man burde kunne forvente,“ siger Axel Chr. Rasmussen.

Afhængig af finansiel støtte
Med det magre resultat for 2012 står og falder Scandinavian Travel Medias fremtid på fortsat finansiel støtte fra Lars Thuesen, der flere gange har måttet gribe til lommerne for at sikre den fortsatte drift.

Således skriver revisoren i årsrapporten, at “der er usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften, og selskabets fortsatte drift er afhængig af, at selskabets eneejer Lars Thuesen fortsat yder finansiel støtte til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommede år, indtil at der er opnået balance mellem indtægter og udgifter.“

Axel Chr. Rasmussen oplyser, at Lars Thuesen har stillet sig positiv til yderligere støtte til gennemførsel af de nødvendige forandringer.