Øger bestyrelseshonorar med op til 50 procent

SAS-bestyrelsesformand Fritz Schur måtte sammen med resten af bestyrelsen for nylig se sit honorar blive reduceret med 30 procent. Hos Norwegian går det den modsatte vej, hvor bestyrelsesformand Bjørn H. Kise snart bliver bedre aflønnet end Fritz Schur.

Det er en tung og ansvarsfuld opgave at sidde i bestyrelsen for de to skandinaviske flyselskaber, henholdsvis SAS og Norwegian.

I mange år har bestyrelsen i Norwegian haft et honorarmæssigt efterslæb i forhold til kollegerne i bestyrelseslokalet hos SAS. Den modsatrettede økonomiske udvikling i de to flyselskaber har sat gang i en proces, hvor honorarerne i stigende grad bliver harmoniseret.

Hos SAS har i alt 10 bestyrelsesmedlemmer tilsammen kunnet hæve et honorar på 3,7 mio. svenske kroner. Heraf var Fritz Schur´s formandspost honoreret med 655.000 svenske kroner svarende til 575.000 danske kroner.

På eget initiaitv besluttede SAS-bestyrelsen sidste år med virkning fra den 5. november at reducere honoraret med 30 procent. Dermed vil den samlede SAS bestyrelse fremover tilsammen kunne hæve næsten 2,6 mio. svenske kroner, hvilket svarer til lige knapt 2,3 mio. danske kroner. Med 10 medlemmer i bestyrelsen bliver det i gennemsnit til 230.000 kroner per medlem. Efter reduktionen vil formandsposten inklusive udvalgstillæg fremover blot blive honoreret med 460.000 svenske kroner, hvilket er 405.000 gode danske kroner.

Honorarer øges med 47 procent
Hos det norske lavprisflyselskab Norwegian går det den stik modsatte vej. Selskabet har også vist flotte resultater igennem de senere år, og det skal bestyrelsen tilsyneladende honoreres for med en klækkelig lønforhøjelse.

Selskabets valgkomité har således indstillet til generalforsamlingen den 15. maj, at det samlede bestyrelseshonorar hæves fra lige omkring 1 mio. til 1,5 mio. norske kroner, hvilket er en øgning på 47 procent. Beløbet skal fordeles til syv bestyrelsesmedlemmer, hvilket giver et gennemsnit på 215.000 norske kroner per medlem, hvilket stort set svarer til niveauet hos SAS-bestyrelsen.

Størst stigning i honoraret vil blive tildelt de menige bestyrelsesmedlemmer, der forventes løftet fra 175.000 til 275.000 norske kroner. Der repræsenterer en stigning på ikke mindre end 57 procent. Medarbejderrepræsentanterne bliver løftet fra 35.000 til 50.000 norske kroner, mens bestyrelsesformand Bjørn H. Kise fremover kan hæve et årligt honorar på 500.000 norske kroner efter en stigning på 43 procent i honoraret.

Dermed vil Norwegians bestyrelsesformand Bjørn H. Kise i fremtiden blive bedre betalt for bestyrelsesarbejdet end sin pendant i SAS..

“Valgkomitéen har påpeget, at honorarerne for 2012 er sat ud fra abrejdsmængde, og at bestyrelsen har hyppige månedlige og lange bestyrelsesmøder. Det er også værd at notere sig, at honorarerne er inklusiv arbejde i de forskellige komitéer,“ siger kommunikationsdirektør Anne-Sissel Skånvik.