Forpladsen i Billund Lufthavn. (Arkivfoto: Morten Lund Tiirikainen)

Øget fokus på jysk ruteudvikling

Der skal mere koordination og fokus på Vestdanmark i arbejdet med at tiltrække flyruter til landet, foreslår regeringen.

Der er behov for et styrket samarbejde og koordinering mellem de mange aktører, som i dag arbejder parallelt for at skaffe nye flyruter til Danmark. Og så er der også brug for øget fokus på ruteudvikling i Vestdanmark. Det mener regeringen, som mandag præsenterede sin nye luftfartsstrategi.

Siden 2010 har det delvist statsligt finansierede ruteudviklingsprogram Global Connected haft fokus på at tiltrække luftfartsselskaber til de danske lufthavne, blandt andet ved at kontakte luftfartsselskaber, der viser interesse for Danmark, og deltage på internationale messer. Det er forankret i Wonderful Copenhagen, men er opdelt i henholdsvis Greater Copenhagen Connected og Vestdanmark Connected.

I dag fokuserer Global Connected næsten udelukkende på at tiltrække ruter til Københavns Lufthavn. Men det vil VLAK-regeringen nu lave om på.

”Vi putter de vestdanske lufthavne ind i det projekt vi også har med Global Connected for at fokusere på, at det behøver ikke kun være til Københavns Lufthavn, at de direkte forbindelser skal være. Det kan også være til nogle af provinslufthavnene,” forklarede erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen mandag ved fremlæggelsen af regeringens luftfartsstrategi.

Risikerer en udvanding
De regionale lufthavne bidrog i 2016 med 16 procent af de internationale afgange fra Danmark og 12 procent af de afgående internationale passagerer. Fremgangen er især drevet af udenrigstrafikken i Billund Lufthavn og Aalborg Lufthavn. Billund Lufthavn satser hårdt på ruter til europæiske knudepunkter og har som den eneste af de regionale lufthavne en større andel af udenrigs- end indenrigspassagerer, idet indenrigspassagererne kun udgjorde syv procent af det samlede antal passagerer i 2016.

”Det er godt, at regeringen vil styrke og bakke op om ruteudviklingsindsatsen og i den forbindelse inkludere Vestdanmark. Man kan med fordel skabe synergier og trække på den viden og erfaring, man allerede fra indsatsen med at tiltrække nye internationale ruter til Københavns Lufthavn, så den kommer Vestdanmark til gode. Dog er det vigtigt, at man staten også prioriterer indsatsen økonomisk, så vi ikke risikerer en udvanding af den nuværende indsats,” siger chef for turisme- og oplevelsesøkonomi, Susanne Nordenbæk, fra Dansk Erhverv.

Samle kræfterne
I dag varetages ruteudvikling indirekte af forskellige statslige aktører, idet Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ansvaret for Danmarks bilaterale luftfartsaftaler, mens Udenrigsministeriet, herunder Invest in Denmark, er ansvarlig for rådgivning af virksomheder om etableringsmuligheder i Danmark.

Regeringen vil nu samle kræfterne ved at etablere et tværministerielt samarbejde, hvor der udarbejdes et sæt kriterier, der afspejler den samfundsøkonomiske værdi af en potentiel rute. Denne liste kan anvendes af Global Connected til at prioritere blandt de ruter, der også er kommerciel interesse for fra luftfartsselskaberne. Det skal bidrage til, at Global Connected anvender sine midler fokuseret på de ruter, der både er kommercielt og samfundsøkonomisk interessante for Danmark.

Udenrigsministeriet vil desuden sikre, at ruteudvikling indgår i dagsordenen for ministerbesøg i de lande, som Global Connected vurderer som interessante.

 

 

Relaterede artikler:

Det vil regeringen gøre for luftfarten

Indenrigsaktører åbne overfor fondsidé

Intet bredt dansk samarbejde om ruteudvikling

22 mio. kroner til markedsføring af flyruter

CPH tilbageviser kritik af ruteudvikling