Illustration: Google Maps.

Piloter til politikere: Luk ikke tværbanen i CPH

DEBAT: Udviklingen i CPH må ikke gå på kompromis med sikkerhed og punktlighed. Derfor opfordrer en stor gruppe piloter politikerne til ikke at godkende nedlæggelsen af lufthavnens tværbane.

Af piloterne i Flyvebranchens Personale Union – herunder Ove Grødem, pilotforeningen i Air Greenland; Christian Fyrst, pilotforeningen i SAS; Bernd Larsen, pilotforeningen i Cimber; Carsten Tang, pilotforeningen i Danish Air Transport; Kristian Plambeck, pilotforeningen i Jet Time; Lars Poulsen, pilotforeningen i Thomas Cook; Lars Kjær, pilotforeningen i Primera Air og Aksel Lytzen, formand for Danish Airline Pilots Association (DALPA).

Dansk luftfart er i enorm vækst. Flere og flere rejser ud og ind af Danmark. Og Danmarks største arbejdsplads, Kastrup Lufthavn, forventer at kunne fordoble antallet af passagerer. Vi piloter sætter pris på udviklingen af lufthavnen, men vi har også en pligt til at råbe vagt i gevær, når vi mener, at omstruktureringerne ikke tager forbehold for virkelighedens verden. Vi er ganske enkelt bekymrede, og vi vil gerne forklare hvorfor.

Skal vejret bestemme?
De sidste to uger har budt på en del blæst. Sådan er det jo i Danmark. Når det blæser kraftigt fra nordvest eller sydøst udsættes to af i alt tre baner i Kastrup Lufthavn af en kraftig sidevind. Den sidste af de tre baner, tværbanen 12/30, giver derimod os piloter mulighed for at lette og især lande indenfor de sidevindsbegrænsninger, vi skal holde os til. Den kraftige vind og det glatte føre de sidste uger har gjort, at flere af os er startet og landet på tværbanen adskillige gange. Med andre ord; er det en vigtig bane for os piloter, for punktligheden og for vores alles sikkerhed.

Men denne mulighed kan snart være historie. I lufthavnens oplæg til udvidelse af lufthavnens kapacitet fremgår det, at man – efter at have gennemgået 20 mulige løsninger – lægger sig fast på en løsning, hvis konsekvens er; at man nedlægger tværbanen.

Forkerte forudsætninger for nedlæggelse
Kastrup Lufthavn har opfundet en regnemetode og et deraf afledt argument, der når frem til, at en lukning af bane 12/30 højest vil medføre 60 aflysninger pr år. I dagspressen kan man samtidigt læse sig til, at flere operatører i Kastrup bl.a. SAS og DAT, bestrider dette tal, idet man her mener, at antallet af aflysninger vil blive langt højere.

Vi har endnu til gode at snakke med en pilot-kollega, der er tilnærmelsesvis enige med Kastrup Lufthavns skøn. Det er os piloter, der opererer i virkelighedens verden, og i denne verden fremstår lufthavnens beregninger urimeligt optimistiske. I praksis flyver ingen piloter nemlig, som lufthavnen regner. De antager, at piloter lander i det sekund, sidevinden er under et kritisk niveau og kun stopper med at lande i det sekund, vinden overstiger grænsen. I praksis kan ingen operere på denne måde. Virkelighedens vind er ikke en størrelse, der gør, at nogen pilot sætter sig i en situation, hvor man ligger helt på grænsen uden nogen alternativer for i sidste minut at få at vide, at vinden nu er tiltaget med 2 knob, og at man derfor ikke kan komme ned.

Forsinkelser og store udgifter
Den manglende tværbane vil ganske enkelt betyde, at fly på vej til Kastrup må lande andre steder i Norden. Dette er et enormt problem for passagererne – og i sidste ende luftfartsselskaberne. Det er sidstnævnte, der er fuldt ud ansvarlige for at refundere passagererne ved forsinkelser. Der er hermed tale om utilfredse passagerer og betydelige økonomiske udgifter, når vi piloter vurderer, at det er for risikabelt at lande.

Lufthavnen mener imidlertid bare, at selskaberne må “tilpasse trafikken”. Det er desværre det samme som at bede folk hive fløden op af kaffen igen. Med de højeffektive produktionsmønstre der kører i dagens luftfart, er der ingen indbygget elastik tilbage. Besætningen og passagererne kan næppe bare tilbringe et par behagelige timer i Hamborg eller Ålborg lufthavn og så flyve til Kastrup, når vejret igen arter sig. Er det en aftenflyvning er der gode chancer for, at man ender der for natten.

Af rapporten fremgår det så videre, at fremtiden vil løse disse problemer. Kastrup lufthavn vurderer nemlig, at “løbende forbedringer i flyenes sidevindsfølsomhed vil betyde, at andelen af påvirkede operationer vil falde”. Dette er en komplet nyhed for det danske pilotkorps. Tværtimod oplever vi fx, at nyeste udgave af A320’eren (som netop tages i brug i Europa i år) byder på endnu mere følsomhed over for sidevind. Kendsgerningerne omkring de fly der flyver i virkeligheden – og i overskuelig fremtid – er de stik modsatte af de, der præsenteres af Kastrup Lufthavn.

Politikerne bør afvise nedlæggelse
Endelig fremfører rapporten, at “det er helt afgørende, at flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn bliver opretholdt i forbindelse med den kommende udbygning”. Hvis dette er andet end rene slagord, så bør man finde en løsning, der ikke forringer infrastrukturen i Danmarks vigtigste knudepunkt. Det er imidlertid ikke Københavns Lufthavn, der bestemmer, om banen skal nedlægges. Det er op til politikerne i Folketinget, der i løbet af 2017 skal stemme om dette spørgsmål.

Vi piloter mener ikke, at tværbanen bør nedlægges. Det er vores faglige vurdering baseret på vores mange års erfaringer fra den virkelige verden. En bevaring af banen bliver eventuelt noget dyrere for lufthavnen, til gengæld tilgodeser det sikkerheden, punktligheden og dermed kvaliteten af den danske infrastruktur som helhed.

Vi skal nemlig ikke sælge ud af kvaliteten i vores infrastruktur. Kun ved at gå efter den bedste kvalitet kan vi vinde på den helt lange bane. Københavns Lufthavn er efter vores mening den mest operationelt velfungerende lufthavn i Skandinavien – hvis ikke i hele Europa. At lukke tværbanen er den billige og kortsigtede løsning. At bevare eller nytænke en tværbane er den rigtige og langsigtede løsning. Processen er desværre irreversibel. Er banen først nedlagt, kommer den ikke tilbage.

Vi piloter glæder os over ambitionerne om at styrke Københavns Lufthavns kommercielle position fremadrettet. Lad også dette høje ambitionsniveau gælde den operationelle side af projektet. En afvikling af tværbanerne 12/30 vil have den modsatte effekt.

Så kære politikere og passagerer i Kastrup Lufthavn: Hvis du vil sikkert afsted og sikkert hjem til aftalt tid i al slags vejr, så skal vi have din hjælp til at finde en løsning på udvidelsen af lufthavnen der samtidigt bevarer bane 12/30 i en eller anden form.

De bedste hilsner fra de danske piloter.

 

Relaterede artikler:

SAS-piloter bekymret over tværbane-lukning

Her er alternativerne til tværbane-lukning

CPH: Plads til passagerfordobling med tværbane-lukning

CPH tier om omfanget af tværbane-operationer

CPH: Ingen kompensation for banelukning

Flyselskaber i fælles front mod banelukning

Pilot: Banelukning vil give større fejlrisiko

SAS vil have minister ind i bane-strid