René Arpe, formand for Dansk Pilotforening (DPF)

Pilotformand: Sikkerhed er ikke argument mod tværbanelukning

Formand René Arpe fra Dansk Pilotforening, der organiserer 90 procent af de danske SAS-piloter, mener ikke, at sikkerhed ukritisk kan bringes ind i debat om tværbanelukning.

Debatten omkring den foreslåede lukning af Københavns Lufthavns tværbane 12/30 har raset siden lufthavnen få dage jul fremlagde en konkret plan om at nedlægge tværbanen for at gøre plads til en udvidelse, der skal kunne øge kapaciteten i lufthavnen til i første omgang 40 mio. passagerer.

Flyselskaberne har fremført argumenter, der går på en forringet punktlighed og regularitet, hvor der ikke vil være nogen omkostningsdækning fra lufthavnens side, hvis flyselskaberne bliver nødt til at omdirigere et ankommende fly til eksempelvis Malmø, hvis sidevind på hovedbanerne i Københavns Lufthavn er for kraftig.

Senest har en række piloter organiseret i Flyvebranchens Personale Union (FPU) trukket “sikkerhedskortet” og advaret politikerne om, at en lukning af tværbanen kan betyde en kompromittering af sikkerhed.

“Det er en vigtig bane for os piloter, for punktligheden og for vores alles sikkerhed,” lyder det i et debatindlæg fra otte piloter, der repræsenter en række danske flyselskaber.

Den udlægning er René Arpe, der er formand for Dansk Pilotforening (DPF), der organiserer over 90 procent af samtlige SAS-piloter i Danmark, ikke ubetinget enig i.

“Inden man begynder at trække sikkerhedskortet skal man være sikker på, at argumenterne holder. Jeg ønsker ikke ukritisk at gå ind i en argumentation, hvor modstanden mod lukning af tværbanen sker af sikkerhedsmæssige årsager. Her vil det være mere fair at diskutere sikkerhedsmæssige fordele og ulemper ved en eventuel lukning, regularitet for selskaberne og passagerernes rettigheder og forventninger til sikkert at blive bragt frem til slutdestinationen,” forklarer René Arpe til CHECK-IN.dk.

Kaptajnens ansvar
Den danske SAS-pilotformand mener, at det ikke ubetinget vil kompromittere sikkerheden, at der ikke er en tværbane til rådighed, idet det altid vil være kaptajnens afgørelse, hvorvidt krydsvinden er for kraftig til at foretage en landing inden for den sidevindskomponent, som flyselskabet har angivet for den enkelte flytype. Muligheden for at søge til en anden lufthavn vil altid være til stede i tilfælde hvor landing ikke kan foretages på grund af overskridelse af flyets begrænsninger, og derfor kan man ikke ukritisk tale om en sikkerhedsrisiko.

“Vi piloter er forskellige, men vi skal kunne håndtere flyet indenfor flyets begrænsninger, som for eksempel maksimal sidevind,” understreger René Arpe.

Det er en fordel for passagererne, at CPH i dag har en tværbane, men mange andre lufthavne har ingen tværbane, hvorfor den danske storlufthavn heller ikke vil være unik, hvis tværbanen lukkes. Dog kan der være et paradoks i, at mange større lufthavne må kæmpe for en ekstra bane, mens CPH er i gang med en kamp for at få lov til at lukke en ekstra bane.

“Som SAS-pilot synes jeg naturligvis, at firmaet og dermed passagererne skal have nogle ordentlige forhold og størst mulig garanti for at komme frem til København, og jeg synes ikke umiddelbart, at det er smart at lukke tværbanen. Det vil være godt for SAS og andre flyselskaber, der flyver på Københavns Lufthavn, at der er en tværbane,” understreger pilotformanden.

 

Relaterede artikler:

Piloter til politikere: Luk ikke tværbanen i CPH

Tværbanelukning kan udfordre nye SAS-fly

SAS-piloter bekymret over tværbane-lukning

CPH svarer på læserspørgsmål om tværbane-lukning

CPH: Plads til passagerfordobling med tværbane-lukning