Rapport om ‘social dumping’ præsenteres i dag

Arbejdsgruppen under Rådet for Luftfart vil i dag præsentere sin rapport om “social dumping“ i luftfarten. Den ledsages af nogle konkrete forslag til initiativer.

Som et led i regeringens indsats mod “social dumping“ blev der sidste år i regi af Rådet for Luftfart nedsat en arbejdsgruppe, der skulle medvirke til at udarbejde en oversigt over forhold, der kan betegnes som “social dumping“ samt konsekvenserne heraf.

Arbejdsgruppen fik Trafikstyrelsens vicedirektør Keld Ludvigsen som formand, og udover en tværministeriel deltagelse har repræsentanter fra SAS, Flyvebranchens Personaleunion, Dansk Pilotforening, 3F, Dansk Metal og HK/Privat blandt andet været inde over gruppens arbejde, der indtil videre har omfattet otte møder.

I dag er tiden så kommet, hvor arbejdsgruppen skal præsentere sin redegørelse på et møde i Rådet for Luftfart.

Det er blevet til en 66 sider lang redegørelse. hvor arbejdsgruppen blandt andet konkluderer, at det gængse betegnelse for “social dumping“ ikke kan benyttes et internationalt og grænseoverskridende erhverv, der opererer på tværs af landegrænser. I stedet benyttes begrebet “regelshopping“, idet det er arbejdsgruppen opfattelse, at EU-flyselskaber inden for lovgivningens rammer tilrettelægger ansættelseskonstruktioner, ansættelsesvilkår og selskabsopbygninger i forhold til forskelle mellem landenes love og regler.

I rapporten gives der flere eksempler på det arbejdsgruppen karakteriserer som “ansættelseskonstruktioner og rekrutteringsformer, der tenderer mod at være bevidst udnyttelse af utilsigtede forskelle i regler og implementering heraf i medlemslandene.“

Kan virke konkurrenceforvridende
Arbejdsgruppen har blandt andet beskæftiget sig indgående med luftfartspersonale ansat gennem vikar- og rekrutteringsbureauer samt de egentlige “self-employed“ ordninger, hvor en pilot eksempelvis opretter sit eget selskab i et land med fordelagtige vilkår for derefter via sit selskab at tilbyde sine ydelser direkte til et flyselskab eller gennem et vikar- eller rekrutteringsbureau.

Disse alternativer til et traditionelt ansættelsesforhold er med til at skabe konstruktioner, hvor arbejdsgiveransvaret og den tilhørende rolle i relation til social sikring og skat, kan virke konkurrenceforvridende.Det forstærkes samtidig af, at administration og fortolkning af EU-regelsæt på de respektive områder fortolkes forskelligt i de enkelte medlemslande.

Den daværende transportminister Henrik Dam Kristensen (S) sendte den 24. juni sidste år et brev til EU-kommissionens transportkommissær Siim Kallas, der blev opfordret til at sætte fokus på “social dumping“ inden for luftfart med henblik på at skabe et mere ensartet regelsæt på tværs af landegrænserne.

“Vikarer“ skal betragtes som fastansatte
Arbejdsgruppen redegørelse er ledsaget af en række konkrete forslag til initiativer, som bør regeringen og de respektive ministerier bør overveje for at sikre en ensartet implementering, administration og fortolkning af EU-reglerne.

Der bliver således foreslået, at Danmark i EU skal arbejde for, at ansatte fra vikarbureauer eller “self-employed“ medarbejdere skal anses som ansat i flyselskabet på lige fod med de fastansatte. Herudover bør Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold rejse en diskussion i EU-kommissionen med henblik på at opnå en mere ensrettet forståelse og implementering af regler om koordinering af social sikring. Sidstnævnte er i særdeleshed relevant for de situationer, hvor et flyselskab ansætter personale via vikar- og rekrutteringsbureauer.

En af anbefalingerne er direkte møntet på Ryanair og selskabets danske base i Billund Lufthavn. Arbejdsgruppen opfordrer nemlig Skatteministeriet til at rette henvendelse til Irland for at opnå genforhandling af den dansk-irske dobbeltbeskatningsaftale, så Danmark får mulighed for at beskatte luftfartspersonale, der er bosat i Danmark, og som arbejder for et irsk flyselskab i international trafik.

Til at sikre en overvågning og en vurdering af udviklingen inden for luftarten i forhold til “social dumping“ og “regelshopping“ opfordrer den til lejligheden nedsatte arbejdsgruppe, at der etableres en permanent arbejdsgruppe under Rådet for Dansk Luftfart. Denne gruppe skal fremkomme med mere konkrete og gennemarbejdede løsningsforslag.