Regeringen: Passagerafgift ikke et effektivt middel

En afgift per passager, der letter fra en dansk lufthavn, er ikke et omkostningseffektivt tiltag til at reducere CO2-udledningen. Det konkluderer regeringen i nyt klimaudspil.

Efter 17 dage som transportminister gav Pia Olsen Dyhr i går en pejling på hvor hun vil lægge snittet i forhold til miljøindsatsen på transportområdet. I et oplæg om at skabe en dansk transportsektor, der i 2050 er fri for fossile brændstoffer, fylder landtransporten meget. Luftfarten omtales faktisk slet ikke direkte, men mellem linjerne kan man læse en klar understregning af, at den i luftfartsbranchen så forkætrede passagerafgift, ikke bliver genoplivet med den nye transportminister ved roret.

Passagerafgiften hang i 2010 og 2011 som en mørk potentiel sky over luftfartsbranchen, da den var nævnt i SF og Socialdemokratiets fælles valgoplæg Fair Løsning. Den ville pålægge en afgift på 75 kroner per passager, der lettede fra en dansk lufthavn. Det ville ramme dansk indenrigsflyvning ekstra hårdt, da det ville blive til 150 kroner for en returbillet mellem København og en af provinslufthavnene. Noget der ifølge den danske luftfartsbranche i stor stil ville skubbe passagerer fra fly til tog og bil.

Enhedslisten forsøgte efterfølgende at få den nye S-R-SF regering til at holde fast i ideen. Partiet var således på banen sidste år med en trussel om at gøre det til et punkt på forhandlingerne om finansloven for 2013. Det kom det ikke.

Ikke effektivt
Nu slår Pia Olsen Dyhr fast, at det ikke er en idé, som den nye minister og regeringen ønsker at bruge energi på. Beskatning af luftfartsbranchens CO2-udledning gør i forvejen en stor del af arbejdet i bestræbelserne om en grønnere luftfartssektor.

”Det høje niveau for beskatning af CO2-udledning på transportområdet betyder, at reduktionsomkostningerne ved øget beskatning på transportområdet er meget høje sammenliget med reduktionsomkostningerne på andre områder. Øgede afgifter på transportområdet må derfor generelt vurderes ikke at være et omkostningseffektivt virkemiddel,” skriver Pia Olsen Dyhr i et nyt oplæg omkring det fremtidige arbejde med at gøre transportsektoren mere grøn og klimavenlig.

Uafhængigt af fossile brændsler
Transportministeren har besluttet, at der skal udarbejdes en køreplan for, hvordan transportsektoren på kort og lang sigt skal arbejde frem mod målsætningerne. Det er regeringens målsætning, at der skal ske en markant reduktion af CO2-udledningen på 40 procent i 2020 sammenlignet med 1990. Regeringen ønsker også, at det danske samfund skal være uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050.

Køreplanen for en grønnere transport udarbejdes af Transportministeriet i samarbejde med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og der vil i løbet af efteråret blive arrangeret en række fokuserede møder og miniseminarer, der tematisk inddrager relevante aktører, og som i det omfang, der er interesse herfor, også kan være arrangeret af aktørerne selv som et konkret bidrag til arbejdet. Målet er at sikre, at flest mulige perspektiver for grøn transport bliver belyst. Endelig afholdes en bredt indbudt konference op til afslutningen af arbejdet med køreplanen.