Rejsegarantifonden undersøger Ving Tours

Rejsegarantifonden har besluttet at indhente nye informationer hos Ving Tours, selvom rejsearrangøren blev registreret i fonden i december måned.

Uroen omkring den nyetablerede rejsearrangør Ving Tours synes at fortsætte. Den 11. december sidste år blev Ving Tours registreret i Rejsegarantifonden efter at have stillet den fornødne garanti.

Men der er i løbet af den seneste uges tid fremkommet informationer om Ving Tours, som ikke var kendt for Rejsegarantifonden, da man i december måned godkendte registreringen. Det bekræfter direktør Birgitte Fjeldhoff fra Rejsegarantifonden overfor CHECK-IN.dk.

Blandt andet havde Rejsegarantifonden fået det indtryk, at Ving Tours var medlem af Danmarks Rejsebureau Forening, som det fremgik af de generelle vilkår fra den nye rejsearrangør. Det viste sig i sidste uge, at det ikke var tilfældet.

Derfor har Rejsegarantifonden kontaktet Ving Tours med henblik på at få svar på en række supplerende spørgsmål.

Ukendt garantibeløb
Birgitte Fjeldhoff kan på vegne af Rejsegarantifonden ikke kommentere på enkeltsager, hvorfor hun heller ikke ønsker at oplyse, hvorvidt der på forhånd var stillet en forhøjet garanti fra Ving Tours på baggrund af de foreliggende oplysninger ved registreringen.

Nystartede rejsearrangører skal sædvanligvis stille en ordinær garanti til fonden baseret på den forventede omsætning for de fire første kvartaler. Fonden har mulighed for at kræve en forhøjet garanti, hvis man skønner at der ikke er tilstrækkeligt økonomisk grundlag til at drive virksomheden.

Garantistillelsen kan sædvanligvis ske på en af tre måder; enten bankgaranti, deponering af obligationer (håndpant) eller deponering af et kontant beløb. Hvilken garantiform Ving Tours har anvendt er ikke oplyst.

Rejsegarantifonden overvåger nye rejsearrangørers økonomi ved at anmode om månedlige eller kvartalsvise saldobalancer afhængig af risikovurderingen på de enkelte virksomheder.