Rekordlavt antal flyulykker

Antallet af flyulykker og mennesker dræbt i flyulykker verden over var historisk lavt i 2012. I Afrika går det dog den forkerte vej.

Det har aldrig været mere sikkert at flyve med rutefly. Således faldt antallet af flyulykker fra 92 i 2011 til 75 i 2012, og antallet af dræbte i flyulykker faldt fra 486 til 414 mennesker. Det viser en opgørelse fra IATA.
Antallet af ulykker med dødelig udgang faldt fra 22 i 2011 til 15 i 2012. Heraf var kun tre med vestligt byggede fly. Det er et fald i forhold til 2011, hvor fem vestligt byggede fly var involveret i dødsulykker.
Zoomer man ind på fly bygget i den vestlige verden, så indtraf der i 2012 én flyulykke for hver fem millioner flyvninger. Det tal dækker over både flyulykker med og uden dødelige udgang, men hvor flyet blev totalskadet. Det er en forbedring på 46 procent i forhold til 2011, hvor der var én ulykke for hver 2,7 mio. flyvninger.
Stigning i Afrika
Mens billedet generelt ser pænt ud over det meste af verden, så skiller én verdensdel sig negativt ud. Det er Afrika, hvor antallet af flyulykker per én million flyvninger steg fra 6,17 i 2011 til 12,44 i 2012. Det svarer til en stigning fra otte til 13 flyulykker i 2012 på det afrikanske kontinent.
Ingen af de afrikanske luftfartsselskaber, som er certificeret i henhold til IATA’s såkaldte IOSA-certificering havde flyulykker i 2012 og de lå faktisk over gennemsnittet blandt IOSA-certificerede selskaber verden over.
De såkaldte “runway excursions“, hvor et fly kører af banen under landing eller takeoff var den mest almindelige type ulykke i 2012. Således var 28 procent af ulykkerne fly, der kørte ud over banen. 82 procent skete ved landing. Og mens antallet af ulykker generelt er faldet, så er antallet af “runway excursions“ faktisk steget fra 2011 til 2012.

Læs også:

Danske flykatastrofer