Ryanair-kritik af forslag til ny dansk flyafgift

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) har planer om at fremsætte et lovforslag, der gennem en ny flybilletafgift skal omfordele betalingen af tilsynsydelser til Trafikstyrelsen. Forslaget møder kritik fra bl.a. Ryanair, der mener, at Danmark i forvejen er et dyrt marked sammenlignet med andre europæiske destinationer.

I dag betaler kun danske luftfartsselskaber for tilsyn af sikkerheden i danske lufthavne, men det vil transportminister Hans Christian Schmidt (V) ændre på. Derfor arbejderministeriet med et konkret udspil til et lovforslag, der skal omfordele betalingen til Trafikstyrelsen for tilsynsaktiviteterne, således at de udenlandske luftfartsselskaber også kommer til at bære deres del af den fælles byrde.

Det drejer sig i alt om en samlet årlig udgift på skønsmæssigt 95,3 millioner kroner, sombl.a. de danske lufthavne, danske luftfartsselskaber og flyvesikringstjenesten Naviair hidtil alene har betalt for tilsynet med sikkerheden, der udføres af Trafikstyrelsen (tidligere Statens Luftfartsvæsen).

Det nye lovforslag lægger op til, at luftfartsselskabernesamlet skal betale 52,5 millioner kroner årligt gennem en såkaldt “safety-afgift“ på 5 kroner, der skal lægges oveni alle flybilletter med afrejse fra en dansk lufthavn. Det vil have den konsekvens, at de danske selskaber inklusive SAS skal betale samlet 25,5 millioner kroner årligt, mens de udenlandske luftfartsselskaber gennem safety-afgiften får en regning på 27 millioner kroner årligt.

Det vil bl.a. betyde, at Ryanair skal forhøje selskabets priser med 5 kroner pr. billet, hvilket med selskabets afgange fra Aarhus og Billund samlet set vil betyde et par millioner kroner i ekstra omkostninger for selskabets passagerer.

Hos det irske lavprisflyselskab er manda heller ikke begejstret for transportministerens udspil.

“Ryanair mener, at turismen kun kan vokse, når omkostningerne i lufthavneneholdes på et lavt niveau, der kan stimulere passagervæksten. Danmark er i forvejen et dyrt marked sammenlignet med andre europæiske destinationer og indførelse af yderligereafgifter er ikke måden at få turismen til at vokse,“ siger Ryanair kommunikationsdirektør Stephen McNamara til CHECK-IN.dk.

Ryanair har ry for at straffe lufthavne i de lande, hvor nye afgifter og gebyrer er med til at fordyre flybilletterne.Således blev der i Tyskland den 1. januar i år indført en afrejseskat på 8 euro (ca. 60 danske kroner) på europæiske flyrejser.Allerede i efteråret reagerede Ryanair ved at skære 30 procent af sommerprogrammet fra Hahn-lufthavnen ved Frankfurt. Det svarer til 50 afgange om ugen og et årligt passagertab på 1 million rejsende.

Fra Danmark benytter Ryanair de jyske lufthavne i Billund og Aarhus. Fra Billund Lufthavn har lufthavnen ruter til14 destinationer i det kommende sommerprogram, mens Aarhus Lufthavn kan tilbyde Ryanair-ruter til fire destinationer. Ryanairs danske ekspansion kom i 2007 i forlængelse af fjernelsen af den danske passagerafgift på 75 kroner.

Skulle lovforslaget derforblive fremsat og vedtaget kan det i sidste ende betyde en negativ opmærksomhed mod danske lufthavnefra Ryanair og andre udenlandske lavprisflyselskaber. Truslen om enmulig miljøafgift på 75 kroner, hvisS og SF kan skabe et folketingsflertal efter et kommende folketingsvalg, er yderligere en faktor, der i væsentlig grad kan forhindre fortsat vækst i den danske passagerflytrafik.