Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (Foto: Niels Hougaard)

Samarbejde i stedet for at pege fingre ad hinanden

AKTUEL KOMMENTAR: Lad os samarbejde om at få sat gang i genforhandlingerne af flypassagerrettighedsforordningen, skriver transportminister Ole Birk Olesen.

Af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)

Jeg kan forstå, at dele af luftfartsbranchen på luftfartskonferencen på Christiansborg i slutningen af november udtrykte bekymring om min holdning til flypassagerrettigheder.

Lad mig starte med at slå fast, at jeg både er transportminister for luftfartsselskaberne og for passagererne. Derfor havner der af og til sager på mit bord, som tilsyneladende indeholder et indbygget modsætningsforhold, hvor det kan være vanskeligt at gøre begge parter tilfredse. Men jeg mener ikke, at der generelt er tale om en interessemodsætning mellem passagererne og luftfartsselskaberne. For rigide og urimeligt dyre krav til flyselskaberne vil i sidste ende betyde dyre billetter for passagererne.

Passagererne er berettiget til kompensation, hvis deres fly bliver meget forsinket, aflyst eller de bliver afvist ved boarding mv. I den forstand bakker jeg op om håndhævelsen af flypassagerrettighedsforordningen, fordi den giver nogle gode rettigheder til passagererne. Disse rettigheder vil jeg under ingen omstændigheder svække.

Samtidig er det vigtigt med regler og procedurer, der kan forhindre enkeltstående luftfartsselskaber i at opnå en økonomisk gevinst ved at snyde eller behandle passagererne dårligt på bekostning af både de berørte passagerer og den øvrige luftfartsbranche. Jeg har derfor strammet grebet om de luftfartsselskaber, der bevidst nægter at udbetale retmæssig kompensation. Jeg står fuldt og fast bag disse stramninger.

Når det så er sagt, så mener jeg også, at der skal være balance i regnskabet. Jeg lytter til branchen, når I fortæller mig, at den økonomiske risiko for mindre luftfartsselskaber er høj på grund af forordningen, og at det kan være medvirkende til at skabe en usund økonomi for jeres selskaber.

Jeg mener derfor, at forhandlingerne i EU om en ny passagerrettighedsforordning bør genoptages, så vi kan sikre klare, gennemsigtige og balancerede rettigheder på det her områder. Det har både passagerer og luftfartsselskaber brug for. I den forbindelse lytter jeg naturligvis til luftfartsbranchens bekymringer og ønsker til den nye forordning.

Jeg ville ønske, at jeg som dansk transportminister kunne sætte gang i en genforhandling af forordningen på egen hånd, som jeg har læst i pressen, at nogle personer mener, at jeg bør kunne. Sådan fungerer europæisk lovgivning imidlertid ikke.

Jeg vil presse på i de sammenhænge og fora, hvor det er muligt for mig, men jeg kan ikke gøre det alene. Derfor bliver luftfartsbranchen også nødt til at gøre jeres indflydelse gældende i jeres respektive interesseorganisationer, som er forankret i Bruxelles og i de øvrige medlemslande. Vi har større chance for at få sat skub i processen, hvis vi samarbejder i stedet for at pege fingre ad hinanden.