Koncerndirektør Simon Pauck Hansen fra SAS. (Foto: Ernst Tobisch | CPH)

SAS: Der bliver noget at reparere på

Tilliden mellem SAS og piloterne er på nulpunktet, og ifølge SAS-koncerndirektør Simon Pauck Hansen bliver der noget at reparere på. “Det her med skinforhandlinger og ’moving targets’ er helt forkert. Det er fejlinformation.”

Maratonforhandlingerne mellem SAS og de fire skandinaviske pilotforeninger i SAS Pilot Group sluttede mandag ved middagstid uden at det lykkedes parterne at lande en aftale.

Forud for dette var gået et usædvanligt langt forhandlingsforløb, hvor parterne allerede i november sidste år havde de første drøftelser, der skulle munde ud i en langsigtet aftale som en del af SAS FORWARD-planen samt en ny kollektiv overenskomst fra 1. april i år, hvor den gamle aftale udløb.

Trods de mange og lange forhandlingsrunder er SAS kastet ud i en situation, hvor 900 piloter i SAS Scandinavia er gået i strejke, mens 200 flyteknikere under Dansk Metal vil sympatistrejke fra onsdag. Dermed er der udsigt til, at omkring 250 flyvninger vil blive aflyst hver dag, hvilket vil berøre omkring 30.000 passagerer dagligt.

Fem hurtige til koncerndriftsdirektøren
CHECK-IN.dk har stillet fem hurtige spørgsmål til koncerndirektør Simon Pauck Hansen om, hvorfor parterne ikke fandt hinanden.

Hvorfor er det ikke lykkedes at lande en aftale efter et forhandlingsforløb, der har varet siden november sidste år?

“Det er simpelthen fordi, at man (pilotforeningerne, red.) ikke leverer det, der skal til i forhold til FORWARD-planen og også har modkrav, der yderligere forringer det tilbud, der ligger. Piloterne vælger at gå i strejke, selvom vi foreslår at udskyde forhandlingerne til august, således at vi kan sikre danskernes ferie. Men det vil piloterne så ikke være med til, og de vælger så at strejke.”

Det svirrer med tal gennem luften, og piloterne siger, at de har leveret 600 millioner svenske kroner, og SAS siger at man ønsker 800 millioner svenske kroner. De danske pilotforeningers formand taler om “talmagi”. Bruger I ikke samme regnesystem?

“Vi ligger inde med de præcise beregninger, og piloterne laver så nogle estimater, og det står så for deres egen regning. Der ligger ikke 600 millioner (SEK, red.) på bordet, og det er rigtigt, at vi skal nå 800 millioner (SEK, red.) for at vi leverer den del i FORWARD-planen, så vi kan nå 7,5 milliarder (SEK, red.) samlet set.”

Piloterne siger, at I kom med nogle modkrav i sidste øjeblik?

“Vi har ikke nogle modkrav udover de 800 millioner svenske kroner. Vi har på ingen måder ændret, det behov vi har. Det er præcis som det har set ud fra processen startede i december, så der er ikke ændret et komma. Det her med skinforhandlinger og ’moving targets’ er helt forkert. Det er fejlinformation.”

Jeg har hørt SAS sige, at man vil være tilfreds med den overenskomst, som Metal Luftfart har lavet med Maersk Air Cargo. Hvad er det i den aftale, der er attraktivt for SAS?

“Den aftale giver produktivitet og kompensation som gør os fuldt ud konkurrencedygtige. Den ligger markant under de vilkår, som SAS-piloterne har i dag. Derfor kan man spørge. om Dansk Metal ikke mener, at der skal være lige vilkår mellem selskaberne i Danmark? Hvorfor er det man vil gå i strejke mod SAS og bruge strejkekassen, når man samtidig indgår en aftale med et andet flyselskab, der matcher det SAS har behov for? Jeg spørger bare!

Jeg synes, at det er urimeligt, at Dansk Metal på den måde skævvrider konkurrencen mellem selskaberne i Danmark. Det er ikke en fagforenings rolle at skævvride konkurrencen.”

Det er indtrykket, at dialogen mellem piloterne og ledelsen længe har været præget af mistillid. Er det også sådan, at du oplever det?

“Jeg har ikke været med så længe i den position, jeg har nu, men jeg er helt enig i, at der er en masse at reparere på som bunder i konflikter langt tilbage i tiden, og som bunder i hvordan samarbejdet har fungeret, og som i sidste ende også bunder i den strejkekultur, som piloterne har.

De har anvendt strejkevåbnet magtfuldt til at sætte sig igennem overfor virksomheden. Der har været strejker fem gange de sidste otte år. Det giver et rimeligt billede af, hvordan det bliver anvendt. Det er klart, at det er ikke noget, der giver tillid mellem parterne.”

 

Relaterede artikler:

SAS-strejken er en realitet

SAS-direktør: SPG vil ikke deltage i SAS’ fremtid

SAS: Tilbød at genansætte 560 fyrede piloter